royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
ข่าวทั่วไป

"ม็อบประมงนัดชุมนุม"ทวงสัญญาพรรคการเมืองรับปากช่วย

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 - 17:50 น.
ม็อบประมง,ชุมนุม
Shares :

"พร้อมรับรัฐบาลใหม่"ม็อบประมงนัดชุมนุม 28มิ.ย นี้ ทวงสัญญาพรรคการเมือง รับปากช่วยเหลือทันทีได้นั่งรัฐมนตรีเกษตร -แรงงาน

 

11 มิถุนายน 2562 นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน นี้ ได้นัดสมาชิกสมาคม ฯประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.เป็นต้นไป

 

 

พร้อมให้ชาวประมง ที่ได้รับผลกระทบ มีความเดือดร้อนจากกฏหมายประมงใหม่ เข้าร่วมเสนอปัญหา จากที่ภาครัฐได้ออกกฏหมายหลายฉบับมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามเงื่อนไข ไอยูยู ของสหภาพยุโรป ส่งผลทำให้ชาวประมง ประสบความเดือดร้อนมา5ปี หลายรายต้องเลิกอาชีพ โดยจะนำปัญหาต่างๆ มาเสนอพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลชุดใหม่


“ชาวประมงทั่วประเทศ จะมานำเสนอปัญหา แนวทางแก้ไข รวมทั้งผู้ที่ได้ รับผลกระทบ ในการแก้ไขปัญหา IUU ในประเด็น ต่างๆให้มานำเสนอประเด็นปัญหา และแนวทางเยียวยา โดยเร็วหลังที่ทำไปเจ๊งไป ยังขาดแคลนแรงงานด้วย ต้องจอดเรือเป็นจำนวนมาก อีกทั้งค่าปรับ สูงมาก และบทลงโทษ รุนแรงเกินไป”ที่ปรึกษาสมาคมประมง กล่าว

 

นายมงคล กล่าวว่าในเบื้องต้นได้รับผลกระทบจากปัญหากฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับการทำประมงของไทย รวมทั้งบทลงโทษที่รุนแรง เกินไป การขาดแคลนแรงงานในภาคประมง การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหา IUU ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา และปัญหาราคาสิ้นค้าสัตว์น้ำตกต่ำ เนื่องจากการนำเข้า สิ้นค้าจากต่างประเทศ แบบไม่มีการควบคุมดูแล

 

“โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่รับปากกับชาวประมง หากใครมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ขอให้รักษาคำสัญญา หากไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาเชื่อว่าชาวประมงก็คงไม่ยอม ซึ่งในวันดังกล่าวที่มีประชุมใหญ่วิสามัญหากที่ประชุมมีมติเช่นไร ทางสมาคมและกรรมการจะปฏิบัติตาม เชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายอย่างเดียวกันก็ขอให้สมาชิกทุกคนพร้อมกันในเวลาที่นัดหมาย โดยถ้าไม่มีการแก้กฏหมาย ชาวประมง จะเข้ากรุงเทพไปนอนหน้ากระทรวง ”นายมงคล กล่าว

 

 

 


 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ