คุก !! ต้องเป็นรพ.บำบัดพฤติกรรมอันตราย

ข่าวทั่วไป  :  10 ส.ค. 2561

"จรัญ"เสนอยธ.ผลักดันสถานพินิจฯเอกชน ขยายให้เกิดขึ้นทุกภูมิภาค เชื่อแก้ปัญหาได้ "ทิชา" เสนอเรือนจำลอกแบบบ้านกาญจนา พัฒนาคุกเป็นโรงพยาบาลบำบัดพฤติกรรมอันตราย

   

         โรงแรมเซ็นทาราฯ-10 ส.ค.61.-"จรัญ"เสนอยธ.ผลักดันสถานพินิจฯเอกชน ขยายให้เกิดขึ้นทุกภูมิภาค เชื่อแก้ปัญหาได้ ขณะที่ "ทิชา" เสนอเรือนจำลอกแบบบ้านกาญจนา พัฒนาคุกเป็นโรงพยาบาลบำบัดพฤติกรรมอันตราย ระบุเป็นความฝันสูงสุดของคนทำงานยุติธรรมทางอาญา

          สำนักกิจการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดสัมมนาเรือง "การเสพติดย้อนอดีตสู่อนาคต: ปัญหาและทางออก" โดยนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าาวว่า สถานพินิจเด็กและเยาวชนเอกชน ตามมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 จะต้องเกิดขึ้น. กฎหมายบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2553 แต่จนถึงปัจจุบันสถานพินิจเอกชนยังไม่เกิด เพราะไม่มีการชูประเด็นนี้ขึ้นมาและไม่มีการผลักดันกันอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาการทำงานของสถานพินิจบ้านกาญจนาภิเษก ถือว่าประสบความสำเร็จได้ผ่านการคัดกรองมาอย่างดีแล้ว และได้รับการยอมรับจากสังคม จึงถึงเวลาที่ต้องขยายผล

 

คุก !! ต้องเป็นรพ.บำบัดพฤติกรรมอันตราย

          "ภารกิจนี้อยู่ที่กระทรวงยุติธรรม และอยากเสนอให้นำเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในแผนงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ เชื่อว่าอีกไม่นาน เราจะเห็นสถานพินิจแบบบ้านกาญจนาภิเษกในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนล่าง อย่างไรก็ตาม การจะนำอะไรใหม่ๆให้สังคมไทยเต็มรูปแบบเป็นเริ่องยากมาก จึงจำเป็นต้องเริ่มจากการทดลองเป็นบางแห่ง เพราะเรื่องอะไรของใหม่ๆ ต้องพิสูจน์ให้สังคมมั่นใจ ให้สังคมได้เห็น และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กว้างขึ้น แล้ววันหนึ่งสิ่งที่อยากให้สังคมรับไปก็จะเกิดขึ้น"นายจรัญกล่าว

         คุก !! ต้องเป็นรพ.บำบัดพฤติกรรมอันตราย

          ด้านนางทิชา ณ นคร ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมบ้านกาญจนาภิเษก กล่าวถึงพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 55 ที่ระบุ ให้อธิบดีกรมพินิจฯ สามารถออกใบอนุญาต( License ) หรือยุติเอกชนที่ทำสถานควบคุมความประพฤติได้ โดยมาตรา 55 ระบุ ให้อธิบดีกรมพินิจฯ มีอำนาจออกใบอนุญาตให้ส่วนราชการดำเนินการ หรือให้เอกชนจัดตั้งสถานศึกษา สถานฝึกอบรม หรือสถานแนะนำทางจิตเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่า กระทำความผิด เป็นจําเลย หรือเป็นผู้ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ลงโทษหรือใช้วิธีการ สำหรับเด็กและเยาวชน และมีอํานาจควบคุมดูแลสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต ที่ได้ออกให้นั้นด้วย หมายความว่า กฎหมายยอมรับการมีสถานควบคุมความประพฤติที่ทำโดยเอกชน ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบันที่ระบุว่าการออกใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงยุติธรรมถามว่า ใครจะเป็นคนทำให้กฎกระทรวงนี้เกิดขึ้น ให้เกิดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน หรือองค์กรทำงานกับเด็กที่ก้าวพลาดในหลายๆ จังหวัด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้กระทำผิด

         คุก !! ต้องเป็นรพ.บำบัดพฤติกรรมอันตราย

          "บ้านกาญจนาภิเษกไม่ใช่คุก แต่เป็นสถานบำบัดพฤติกรรมของเด็กและเยาวประสบความสำเร็จได้ เรือนจำของผู้ใหญ่ก็ทำได้ นี่คือความฝันของคนทำงานระบบยุติธรรมทางอาญาที่อยากให้เรือนจำทุกแห่ง เป็นโรงพยาบาลบำบัดพฤติกรรมอันตรายของผู้คน"นางทิชากล่าว

         คุก !! ต้องเป็นรพ.บำบัดพฤติกรรมอันตราย