ยึดแหลก !! ปปง.อายัดทรัพย์ 100 ล้าน "ค้ายานรก-ฉ้อโกง"

ข่าวทั่วไป  :  13 มี.ค. 2561

คณะกรรมการธุรกรรมปปง.อายัดทรัพย์กว่า 100 ล้าน โดนกันถ้วนหน้าแก๊งค้ายาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ลั่น ใช้มาตรการเด็ดขาดจัดการขบวนการงาบเงินคนไร้ที่พึ่ง-เสมาพัฒนาชีวิต

 

          13 มี.ค.61-คณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดอายัดทรัพย์สินในคดีฟอกเงินมูลค่านับ 100 ล้านบาท. ประกอบด้วยคดียาเสพติด 5. คดี จำนวน 58 รายการ มูลค่ากว่า 29 ล้านบาท โดยเป็นทรัพย์สินของ นายสมพงษ์ ศรีมหาพรม น.ส.พิมใจ อินปาว นายชาญวิทย์ คำนวจิตร นายชัยชนะ ชาญวุธ และนายปูรภัสสร หรือฮัมดำ สะแลแมง

            ยึดแหลก !! ปปง.อายัดทรัพย์ 100 ล้าน "ค้ายานรก-ฉ้อโกง"

           นอกจากนี้คณะกรรมการธุรกรรม ยังมีมคิอายัดทรัพย์คดีเกี่ยวกับการฉ้อโกง จํานวน 3 คดี  จํานวน 50 รายการ มูลค่ากว่า 83 ล้านบาท ได้แก่ 1 ทรัพย์ของน.ส.ปิยฉัตร วรรณหัด ร่วมกับมิจฉาชีพผิวสีกลุ่มไนจีเรียหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินไปต่างประเทศ ความเสียหาย 500,000-10ล้านบาท 2 น.ส.สุมาลี เลิศวิลัย กับพวกร่วมกันหลอกขายเครื่องรางของขลังในบักฟาระแชร์ลูกโซ่ และ 3 

           คดีนายชิงตวน จาง กับพวก หลอกลวงผู้เสียหายชาวจีนให้ร่วมระดมทุนในการติดตามทรัพย์สินของประเทศจีนกลับคืน 

   ยึดแหลก !! ปปง.อายัดทรัพย์ 100 ล้าน "ค้ายานรก-ฉ้อโกง"  

           คณะกรรมการธุรกรรม ยังมีมติอายัดทรัพย์ในคดีเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร จํานวน 3 ล้านบาท ซึ่งน.ส.กัญญารัตน์ สิงห์สุข ลักลอบนำธนบัตรไทยจำนวน 3 ล้านบาทจากประเทศเมียนมาเข้ามายังประเทศไทย นอกจานี้ยังได้อายัดทรัพย์ของน.ส.จิราภา ผ่องศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีขององค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากร และการพัฒนา หรือ AFPPD ปลอมเอกสารเบิกจ่ายเงืนแล้วนำเงินเข้าบัญชีของตนเอง จำนวนกว่า 8 ล้านบาท จึงได้อายัดที่ดินในอ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินราคา

           สำหรับคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ได้แก่คดีทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง คดีทุจริตเงืนกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ปปง.ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยตรวจสอบเพื่อนำมาตรการยึดอายัดทรีพย์ในคดีฟอกเงินเข้าดำเนินการอย่างเด็ดขาด.