เก็บตก "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" (ภาพชุด)

ข่าวทั่วไป  :  12 มี.ค. 2561

หลังจากหมดกิจกรรม อุ่นไอรัก คลายความหนาว ประชาชนยังคงเดินทางมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับลานดอกไม้ที่ยังคงมีการจัดแสดงอยู่

 

          12 มี.ค. 61 - บรรยากาศหลังจากหมดกิจกรรม อุ่นไอรัก คลายความหนาว ประชาชนยังคงเดินทางมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับลานดอกไม้ที่ยังคงมีการจัดแสดงไว้อยู่ ส่วนร้านค้าต่างๆได้เก็บหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ พระลานพระราชวังดุสิต

ภาพ / ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich ) 
#NationPhoto #อุ่นไอรักคลายความหนาว #พระลานพระราชวังดุสิต

 

เก็บตก "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" (ภาพชุด)

 

เก็บตก "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" (ภาพชุด)

 

เก็บตก "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" (ภาพชุด)

 

เก็บตก "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" (ภาพชุด)

 

เก็บตก "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" (ภาพชุด)