ชาวขอนแก่น 300 ราย เรียกร้องรัฐจัดโฉนด หลังยืดเยื้อ 20 ปี

ข่าวทั่วไป  :  11 มี.ค. 2561

"ชาวบ้านฝาง" พ้อ ที่ดินอยู่ก่อนประกาศป่าสงวน เคยยื่นออกโฉนดแต่เงียบ "นายอำเภอ" แจงด่วน!! หมู่บ้าน ตั้งอยู่พื้นที่ป่าสงวนฯ รอตั้ง กก.พิสูจน์สิทธิครอบครอง

         11 มี.ค.61 - ที่ วัดศรีชมชื่นวนาราม บ้านโคกกว้าง ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น  "นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าชี้แจง กับ "ชาวบ้านโคกกว้าง" หมู่ 1 และ หมู่ 10 ต.โคกงาม กว่า 300 คน ที่ชุมนุมกันอยู่ภายในศาลาการเปรียญ เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ ออกโฉนดที่ดิน นส.3 ก. ให้กับชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านโคกกว้าง เป็นเพียงหมู่บ้านเดียวใน ต.โคกงาม ที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดินได้

         โดย "ชาวบ้าน" ระบุว่าอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินมานานกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ก่อนที่ "กรมป่าไม้" จะประกาศเขตพื้นที่ป่าถาวร เมื่อปี พ.ศ.2504 และก่อนจะมีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสาวะถี เมื่อปี พ.ศ. 2515 ที่มีเนื้อที่กว่า 17,000 ไร่ 

ชาวขอนแก่น 300 ราย เรียกร้องรัฐจัดโฉนด หลังยืดเยื้อ 20 ปี

         ซึ่ง ชาวบ้านส่วนหนึ่งมีเอกสารการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ที่กรมที่ดินออกให้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ซึ่งเป็นการประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทับที่ดินทำกินของชาวบ้านที่อาศัยอยู่มาก่อน โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่มีเอกสาร ส.ค.1 เคยยื่นเรื่องเพื่อขอออกโฉนดแล้วแต่กลับไม่มีความคืบหน้า

ชาวขอนแก่น 300 ราย เรียกร้องรัฐจัดโฉนด หลังยืดเยื้อ 20 ปี

         ทั้งนี้ "นายณัฐวุฒิ" นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน พบว่า "ชาวบ้านโคกกว้าง" ซึ่งปัจจุบันอาศัยและทำกินอยู่ในพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติ มีทั้งผู้ที่มีเอกสาร ส.ค.1 และไม่มีเอกสาร ส.ค.1 ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่จะเป็นหลักฐานว่าชาวบ้านอยู่มาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนฯ เบื้องต้นทางอำเภอ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ผู้นำชุมชน รวบรวมรายชื่อชาวบ้าน ที่มีเอกสาร ส.ค.1 ตัวจริงเพื่อนำเอกสารดังกล่าว ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ หากพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านรายใดอาศัยอยู่มาก่อน อำเภอก็จะทำหนังสือไปยัง "ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น" เพื่อพิจารณา นำเสนอต่อ "กระทรวงมหาดไทย" และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป