"อังกฤษ"ห่วงคนติดคุกไทยลำบากย้ำยึดSOPs .

ข่าวทั่วไป  :  13 ก.พ. 2561

"อังกฤษ"ห่วงคนติดคุกไทยลำบากเรียกร้องให้ดูแลสิทธิตามมาตรฐานสากลขณะที่อธิบดีราชทัณฑ์แจงดูแลนักโทษเท่าเทียมกันทุกชาติ ตามข้อกำหนดกรุงเทพ-เมนเดลล่ารู

             13 ก.พ.61. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่าสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยมีความเป็นห่วงผู้ต้องขังชาวอังกฤษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจึงได้ประสานมายังกรมราชทัณฑ์ให้ช่วยดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้ส่งประมวลระเบียบงานราชทัณฑ์สากล หรือ Standard Operating Procedures : SOPs มาให้กรมราชทัณฑ์เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งถือเป็นประโยชน์กับผู้ต้องขังและผู้คุม เนื่องจากหากมีระเบียบที่ชัดเจนจะเป็นการแก้ปัญหาการทุจริตและการทำร้ายร่างกาย โดยเห็นว่าหากผู้คุมมีอำนาจการใช้ดุลยพินิจมากก็จะเปิดโอกาสให้มีการทุจริตมากขึ้นเช่นกัน การนำSOPs มาปรับใช้ในไทยจึงเชื่อว่าจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งภายหลังนำแผนSOPsมาพิจารณาเพื่อนำมาปรับใช้ในเรือนจำในไทย ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ว่าสามารถนำมาปรับใช้ได้ในระดับใด แต่ตามกระแสสากลที่เปลี่ยนไป ไทยก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์เบื้องต้นอะไรที่เป็นข้อจำกัดก็อาจต้องชะลอไว้ก่อน

             อธิบดีกรมราชทัณฑ์. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ต้องขังต่างชาติจำนวน 15,076 คน ผู้ต้องขังส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด ดังนั้นการดูแลผู้ต้องขังไม่ว่าชาติใด ต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับสถานฑูตอังกฤษได้ขอให้กรมราชทัณฑ์ดูแลผู้ต้องขังไม่ให้มีการฆ่าตัวตาย แหกหักหรือหลบหนี และต้องการให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ และเมเดลล่ารูล

             นายนัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(TIJ)กล่าวว่าที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิผู้ต้องขังมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการยกระดับการรักษาพยาบาลภายในเรือนจำให้เทียบเท่ากับภายนอก ไม่มีการลงโทษผู้ต้องขังด้วยการงดน้ำ งดอาหาร หรือขังในที่มืด ไม่มีการซ้อมทรมาน และมีการดูแลผู้ต้องขังในกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้ต้องขังที่กำลังครรภ์และผู้ต้องขังไร้สัญชาติ ให้เข้าถึงความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย จากเดิมให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี ก็ให้สิทธิให้การช่วยเหลือด้ายกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ในการต่อสู้คดี โดยจัดหาทนายความให้ สำหรับระเบียบงานราชทัณฑ์สากลที่อังกฤษส่งให้กรมราชทัณฑ์ก็ต้องนำมาปรับบริบทให้สอดคล้องกับสังคมไทย ซึ่งการนำSOPsมาใช้ในการควบคุมผู้ต้องขังให้ทำงานอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้สามารถตอบคำถามสังคมได้เมื่อเกิดปัญหาภายในเรือนจำ

 


เปิดอ่าน