ทนไม่ไหว !! วอล์กกิ้งสตรีทเมืองพัทยาเสื่อมโทรม

ข่าวทั่วไป  :  12 ก.พ. 2561

น้ำขยะทำถนนเป็นเมือกประจานความสกปรกแหล่งเศรษฐกิจท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา สมาคมผู้ประกอบการร้านวอล์กกิ้งสตรีทถกหาทางออก

 

               12 ก.พ. 61  ที่ ร้านอาคารคิงส์ ซีฟู้ด ในโครงการวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา จ.ชลบุรี  สมาคมผู้ประกอบการร้านวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา นำโดย นายนริศ เพชรรัตน์ นายกสมาคมฯ ได้เรียกสมาชิกคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าและสถานบันเทิงต่างๆ ในเขตวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา ร่วมประชุมพิจารณาหาทางออก การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม และความสกปรกภายในโครงการถนนคนเดิน ซึ่งถือว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา แต่ปัจจุบันพบว่าเริ่มมีสภาพย่ำแย่และเสื่อมโทรมลงอย่างมาก จากปัญหาหลายด้าน ทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ขาดหายไป การจัดระเบียบป้ายโฆษณา ปัญหาด้านการให้บริการ ปัญหาหาบเร่-แผงลอย กลุ่มคนต่างด้าวเร่ขายดอกไม้ รวมถึงปัญหาสำคัญคือปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอย โดยเฉพาะกรณีของการเก็บขน ซึ่งพบว่ามีการนำรถขนถ่ายที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาดำเนินการ โดยมีการบีบอัดน้ำขยะลงสู่พื้นถนน สร้างมลพิษทางกลิ่น ความสกปรกทางสายตา และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

 

ทนไม่ไหว !! วอล์กกิ้งสตรีทเมืองพัทยาเสื่อมโทรม

 

               นายนริศ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในโครงการถนนคนเดินเริ่มมีปัญหามากขึ้น ที่สำคัญรถที่ภาคเอกชนที่รับสัมปทานนำเข้ามาขนถ่าย ก็มีสภาพชำรุดอย่างมาก อีกทั้งการขนแต่ละครั้งก็จะมีการบีบอัดขยะทำให้น้ำเสียภายในทะลักล้นออกมาบนพื้นถนน สร้างความสกปรก มลพิษทางกลิ่น และภาพลักษณ์ที่เสียหายอย่างมาก จึงอยากให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

 

ทนไม่ไหว !! วอล์กกิ้งสตรีทเมืองพัทยาเสื่อมโทรม

 

ทนไม่ไหว !! วอล์กกิ้งสตรีทเมืองพัทยาเสื่อมโทรม

 

               ขณะที่สมาคมผู้ประกอบการวอล์กกิ้งสตรีทเมืองพัทยานั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อดึงเอาผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพในโครงการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งนอกจากจะพึ่งพาแต่ภาครัฐเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพราะปัจจุบันสภาพของถนนเริ่มเสื่อมโทรมลงทุกวัน ปัญหาต่างๆ ก็เกิดขึ้นอย่างมากมาย กิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ก็ขาดหายไป ที่สำคัญคือเรื่องของการจัดระเบียบผู้ประกอบการเองและเรื่องของความสะอาดที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันด้วย

 

ทนไม่ไหว !! วอล์กกิ้งสตรีทเมืองพัทยาเสื่อมโทรม

 

ทนไม่ไหว !! วอล์กกิ้งสตรีทเมืองพัทยาเสื่อมโทรม

 

               นายสินธ์ไชย ชี้แจงว่า ต้องยอมรับว่าปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเมืองพัทยา ทั้งเรื่องสถานที่พักขยะ สถานที่ฝังกลบ หรือการเผาทำลาย ที่ยังไม่มีความชัดเจน ทั้งในพื้นที่บนบกและในส่วนของเกาะล้าน ที่มีปัญหาขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดสภาเมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วกว่า 95 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะล้านที่ตกค้างกว่า 5 หมื่นตัน ขณะที่พื้นที่ฝั่งของเมืองพัทยานั้น ปัจจุบันบริษัทที่รับสัมปทานในการจัดเก็บขยะเดิมที่ดำเนินการมากว่า 7 ปีนั้นได้หมดสัญญาว่าจ้างไปแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา แต่ด้วยการพิจารณาในเรื่องของขอบเขตการดำเนินงาน หรือ ทีโออาร์ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง เมืองพัทยาจึงใช้วิธีพิเศษในการว้าจ้างผู้ประกอบการรายเดิมเป็นการชั่วคราว จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากรถที่ใช้งานมานานเริ่มหมดสภาพและมีการรั่วไหลมาก โดยสัญญาพิเศษใหม่นี้ก็จะหมดลงในเดือนเมษายนนี้ จากนั้นจะได้เร่งทำสัญญาว่าจ้างเอกชนรายใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาปฏิบัติงานแทน ซึ่งจากความรอบคอบในเรื่องของข้อกำหนดของงาน คงจะทำให้ปัญหาขยะตกค้าง และความสกปรกรกรุงรังหายไป

 

ทนไม่ไหว !! วอล์กกิ้งสตรีทเมืองพัทยาเสื่อมโทรม

 

ทนไม่ไหว !! วอล์กกิ้งสตรีทเมืองพัทยาเสื่อมโทรม

 

               อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นในที่ประชุมได้มีแนวคิดการจัดกิจกรรมรณรงค์การทำความสะอาดภายในโครงการวอล์กกิ้งสตรีทครั้งใหญ่ โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เมืองพัทยา กำลังทหาร ฝ่ายปกครอง ให้ออกมาร่วมกันในการจัดระเบียบการทิ้งขยะ รวมทั้งแผนการกวาดล้างถนนและทำความสะอาดครั้งใหญ่ ซึ่งขณะนี้จากผลการหารือกำหนดให้มีการเสนอเรื่องต่อเมืองพัทยา เพื่อขอดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง โดยจะเริ่มครั้งแรกในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้