กฟภ.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก'แสงอาทิตย์'สูบน้ำบาดาล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาล


 

               วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาล โดยมีนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมงาน ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

 

กฟภ.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก'แสงอาทิตย์'สูบน้ำบาดาล

 

               เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองขุ่น อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับใช้บริโภค ด้วยที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในพื้นที่แล้ง ไม่มีแหล่งน้ำผิวดินสำหรับใช้ในการเกษตร และข้อจำกัดในด้านค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อสร้างระบบน้ำดื่มด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อได้รับการติดตั้งระบบแล้วปรากฏว่าโรงเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากไม่มีงบประมาณค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำดื่มดังกล่าว   โรงเรียนจึงได้
ขอการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำมาใช้ในการผลิตน้ำดื่ม

 

กฟภ.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก'แสงอาทิตย์'สูบน้ำบาดาล

 

               การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาลเมื่อปี 2560 เพื่อจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาล กำลังการผลิตรวม 3,105 วัตต์

 

กฟภ.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก'แสงอาทิตย์'สูบน้ำบาดาล

 

               ภายหลังติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาล ทำให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งช่วยลดค่าไฟฟ้า และยังส่งเสริมการทำการเกษตร มีการปลูกผักสำหรับเป็นอาหารของนักเรียน นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน โดยให้บริการจำหน่ายน้ำกรองราคาถูกสำหรับคนในพื้นที่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่