"ชัยณรงค์ เทียนมงคล"ปธ.กกต.กทม.คนใหม่ 

การเมือง  :  20 มี.ค. 2560

มติกกต.ตั้ง"ชัยณรงค์ เทียนมงคล"นั่งประธานกกต.กทม.คนใหม่ หลัง"สมภพ ระงับทุกข์"ลาออก

        20 มี.ค. --  ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานกกต.ว่า เมื่อต้นเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 18/2560 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่นายสมภพ ระงับทุกข์ แถลงต่อที่ประชุม กกต.กทม.ว่ามีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งประธานกกต.กทม. ซึ่งที่ประชุม กกต.กทม.รับทราบและมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นายชัยณรงค์ เทียนมงคล กกต.กทม.ปฏิบัติหน้าที่ประธานกกต.กทม. 

        ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายชัยณรงค์ เป็นประธาน กกต.กทม.ตามอำนาจมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550  และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ.2552

 

ภาพ / ไทยรัฐ


 


เปิดอ่าน