ชำเลืองดู "รัฐบาล" ก่อนยกเครื่องพรรคการเมืองใหม่

"มีชัย" ระบุ กก.พัฒนาการเมือง ของกกต. ต้องชำเลืองดู "รัฐบาล" ด้วยก่อนยกเครื่องพรรคการเมืองใหม่

 

          8 มี.ค. 60 - นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ. ระบุ การปฏิรูปพรรคการเมือง เป็นโจทย์หลังที่รัฐบาลต้องทำ หลังมีรัฐธรรมนูญใหม่ เพราะหมวดปฏิรูปและกฎหมายใหม่บังคับไว้ หาก กรรมการพัฒนาพรรคการเมือง ของ กกต. จะทำอะไรควรชำเลืองดูด้วย ไม่วิจารณ์ผลงานก่อนเห็นชิ้นงาน.

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.komchadluek.net/news/politic/263693


เปิดอ่าน