แนะองค์กรทำปฏิรูป ชำเลืองมอง "รบ." ด้วย

"มีชัย" ปัดวิจารณ์ กก.พัฒนาพรรคการเมืองของ กกต. ระบุขอดูผลงานก่อน ย้ำหมวดปฏิรูปตามรธน.ใหม่ วางบทบาทให้ "รัฐบาล" ทำ


 

          8 มี.ค. 60 –  นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อการตั้งกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่งตั้งแกนนำของพรรคการเมืองและนักวิชาการเข้าเป็นคณะทำงาน ระบุว่า กกต. คงพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว ส่วนที่มีนักการเมืองเป็นกรรมการร่วมกับนักวิชาการนั้น จะทำผลงานให้เป็นที่ยอมรับหรือไม่นั้น ตนขอให้รอดูผลงานก่อนว่าจะปฏิรูปแบบไหน อย่างไร ซึ่งเชื่อว่าหากได้เห็นรายละเอียดของผลงานแล้ว หากเป็นไปในทางที่ดีจะได้รับการยอมรับ แต่หากทำไม่ดี หรือมีส่วนที่ทำให้พรรคการเมืองใดได้เปรียบเสียเปรียบก็อาจไม่ถูกยอมรับ ซึ่งสังคมจะเป็นส่วนที่ตัดสินในเรื่องดังกล่าว    
           “ตอนนี้อย่าไปว่า หรือติเรือทั้งโกลน เพราะบ้านเมืองเป็นของทุกๆ คน ดังนั้นต้องช่วยๆ กันทำ อย่างไรก็ดีการปฏิรูปพรรคการเมืองที่จะได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ผมมองว่าต้องให้หลายๆ ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งตัวแทนของพรรคการเมืองถือเป็นส่วนสำคัญ เพราะกรณีปฏิรูปพรรคการเมือง ต้องให้นักการเมือรับรู้ ว่าสิ่งที่เสนอจะเกิดปัญหาหรือดีกับเขาอย่างไร ทั้งนี้ถือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 77 ที่ระบุให้รับฟังความเห็นคนที่เกี่ยวข้องด้วย” นายมีชัย กล่าว  
          นายมีชัย กล่าวด้วยว่า สำหรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำหนดหมวดปฏิรูปส่วนของการเมืองไว้ด้วยนั้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกฎหมายที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญใหม่ สำหรับเนื้อหาของกฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและแผนการปฏิรูปนั้นแม้จะกำหนดบทบาทให้รัฐบาลทำ ขณะที่องค์กรอื่นๆ หรือ องค์กรอิสระสามารถทำเสริมได้ ส่วนจะได้ผลหรือเนื้อหาอย่างไรควรส่งให้รัฐบาล เพื่อพิจารณานำไปปรับใช้ แต่ในกระบวนการทำงานขององค์กรอิสระนั้นต้ องชำเลืองมองด้วยเพื่อให้ทำงานที่สอดคล้อง ไม่ใช่ทำไปคนละทาง และหากพบข้อติดขัดต้องปรึกษาพูดคุยกัน.


 

 

 


เปิดอ่าน