หวั่นไม่มีเงินจ่าย ชาวบ้านไม่เห็นด้วยขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

ภูมิภาค  :  11 ต.ค. 2561

ขอนแก่น-ชาวบ้านส่วนหนึ่ง ที่ จ.ขอนแก่น ไม่เห็นด้วยหลังทราบข่าว ครม.เห็นชอบ เก็บค่าขึ้นทะเบียน สุนัข-แมว ตัวละ 450 บาท ทั่วประเทศ

 

 หวั่นไม่มีเงินจ่าย ชาวบ้านไม่เห็นด้วยขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

         จากกรณี ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดปัญหาสัตว์จรจัด ที่ส่งผลกระทบแก่คนและสภาพสังคม  ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเน้นย้ำเรื่องการควบคุมทางทะเบียนเพื่อให้ความรับผิดชอบแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง รวมทั้งเพิ่มบทบาทหน้าที่ทั้งหน่วยงานราชการท้องถิ่น จะเป็นผู้ออกข้อบัญญัติต่างๆ ในการขึ้นทะเียนสัตว์เลี้ยง และเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับอันเกิดจากประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หากมีบุคคลใดฝ่าฝืน จะมีระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท

 

 หวั่นไม่มีเงินจ่าย ชาวบ้านไม่เห็นด้วยขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

                                               นางสมัย  แดงตาโคตร ชาว จ.ขอนแก่น 

           ซึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังชาวบ้านที่เลี้ยงสุนัข นางสมัย  แดงตาโคตร ชาว จ.ขอนแก่น ที่เลี้ยงสุนัขมากถึง 14 ตัว เพื่อให้เฝ้าโคนมที่ตนเองเลี้ยงไว้รวมถึงเฝ้าฟาร์มโคนม อีกทั้งลูกชายนำสุนัขเหล่านี้เอาไปล่าสัตว์เป็นประจำ ซึ่งตนเองมองว่า นอกจากค่าฉีดวัคซีนที่ต้องแบกรับ และค่าอาหารสุนัขเหล่านี้ ก็มากพอแล้ว หากต้องมาจ่ายค่าขึ้นทะเบียนสุนัขอีก ตัวละ 450 บาท คงไม่ไหว อาจจะต้องเลิกเลี้ยงไป เพราะ สุนัขมากถึง 14  ตัว ก็เป็นเงินหลายพันบาท ตนเองจ่ายไม่ไหว

            

 หวั่นไม่มีเงินจ่าย ชาวบ้านไม่เห็นด้วยขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

                                                 นายสุริยนต์ คำอินทร์ ชาว จ.ขอนแก่น

        ทางด้านของนายสุริยนต์ คำอินทร์ ชาว จ.ขอนแก่น ก็เลี้ยงสุนัขไว้ล่าสัตว์ถึง 5 ตัว มองว่าการที่ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงนั้นใครได้ประโยชน์กันแน่ เพราะก่อนหน้านี้เคยมีการนำเอาสุนัขและถัง มาถึงตอนนี้ก็ไม่มีให้แลกแล้ว ทำให้ปัจจุบันสุนัขมากขึ้น แต่หากทางรัฐมาให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยต้องมาเสียค่าขึ้นทะเบียนสุนัข ตัวละ 450 บาท มองว่ามันหนักเกินไป สำหรับคนหาเช้ากินค่ำ หากรัฐจะช่วยแก้ปัญหาจริงๆ ควรช่วยค่าลงทะเบียนกับผู้เลี้ยงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์

         ส่วนนายธรรมรัตน์  อ่อนช้าง เปิดร้านซ่อมรถ อยู่ห่างจากชุมชน จำเป็นต้องเลี้ยงสุนัข 3 ตัว เพื่อให้ช่วยเฝ้าบ้าน และสิ่งของภายในอู่ มองว่า  สำหรับตนเอง การขึ้นทะเบียนสุนัข ตัวละ 450 บาท นั้นมากเกินไป และอาจทำให้ตนเองต้องเลิกเลี้ยงสุนัขอีกต่อไป