ในหลวงพระราชทานความสุขประชาชนด้วยเสียงเพลง

ในหลวงพระราชทานความสุขประชาชน ร่วมสักการะพระบรมรูป ร.5 พร้อมฟังดนตรีชุด "คีตาภิรมย์"

ในหลวงพระราชทานความสุขประชาชนด้วยเสียงเพลง

       ในหลวงพระราชทานความสุขประชาชนด้วยเสียงเพลง

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีชุด "คีตาภิรมย์" เพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน บรรเลงเพลงโดย มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ รอยัล แบงคอก ซิมโฟนี ออเคสตรา อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช พบกับ 4 ชุดการแสดง ประกอบด้วย บทเพลงพระราชนิพนธ์ยังเตือนใจ, ไทยสากลสรรค์ศิลป์, ดุริยบรรเลงเลื่องลือชา และมนต์ถวิลละครเพลง โดยนักร้องและศิลปินรับเชิญ เสาวนิตย์ นวพันธ์, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, ขวัญแก้ว เรืองตระกูล และชนิกานต์ มงคลรัตน์ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต พร้อมร่วมสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

ในหลวงพระราชทานความสุขประชาชนด้วยเสียงเพลง