เห็นเงียบๆ แต่งานเพียบนะจ๊ะ

เดินสายรับเงินวนๆ ไปนะคะ

          ** เห็นเงียบๆ แต่ “ตุ้ม” ณิชยา ชัยวิสุทธิ์ งานเพียบนะคะ ล่าสุดได้รับเทียบเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการกับสื่อและลูกค้าสัมพันธ์” ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ ที่อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี...งานเยอะเงินแยะมีคนช่วยนับหรือยังคะ??


เปิดอ่าน