สุข-สนุกสนานที่ดอยตุง

เทศกาล "สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 4" 2 ธ.ค.2560-28ม.ค.2561 ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย

สุข-สนุกสนานที่ดอยตุง

       ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “สานต่อ” และ “ต่อยอด” พระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 4” ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ธ.ค.2560-28ม.ค.2561 ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สุข-สนุกสนานที่ดอยตุง

       ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า เทศกาลสีสันแห่งดอยตุงเป็นเทศกาลแห่งความสุขและสนุกสนาน ของทั้งชุมชนดอยตุงและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนดอยตุงสามารถพัฒนา และต่อยอดศักยภาพผลผลิตในพื้นที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด และเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งชุมชนดอยตุง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้คนพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน และในขณะเดียวกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลินใจท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมที่หลากหลาย และเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สุข-สนุกสนานที่ดอยตุงกาดชนเผ่าแหล่งรวมอาหารและสินค้าพื้นเมือง

สุข-สนุกสนานที่ดอยตุง

       สุข-สนุกสนานที่ดอยตุง

สวนแม่ฟ้าหลวงโฉมใหม่

       ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สานต่อ-ต่อยอด” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์และศิลป์จากการพัฒนาบนดอยตุง ผ่านไฮไลท์ต่างๆ อาทิ งานศิลปะสร้างสรรค์ ผสมผสานภูมิปัญญาและเทคนิคระหว่างช่างฝีมือท้องถิ่นกับสถาปนิกคนเมือง กาดชนเผ่าแหล่งรวมสินค้าพื้นเมือง เวิร์คช็อปงานมือ สานต่อพระราชจริยวัตรของสมเด็จย่าในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งจุดท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้บนดอยตุง ได้แก่ พระตำหนักดอยตุง “บ้านของสมเด็จย่า” ที่สะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่าย และพอเพียง หอแห่งแรงบันดาลใจ สถานที่รวบรวมแนวคิดและพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและราชสกุลมหิดล จุดกำเนิดพระราชภารกิจแห่ง “การให้” อันยิ่งใหญ่ สู่ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน สวนแม่ฟ้าหลวงโฉมใหม่ พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมสะพานเดินเรือนยอดไม้ความสนุกผสมความผจญภัย ที่จะได้เห็นผืนป่าดอยตุง และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและป่าตลอดความยาวราว 300 เมตร และสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเทือกเขานางนอน แหล่งรวบรวมกุหลาบพันปีที่มากที่สุดในภูมิภาค และพลาดไม่ได้กับกิจกรรม ฟอร์มูล่าดอย เครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมสไตล์ชาวไทยภูเขา ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงตลอดวัน

สุข-สนุกสนานที่ดอยตุง

สะพานเดินเรือนยอดไม้

 เปิดอ่าน