แอพใหม่พุ่งตรงไลฟ์สไตล์สังคมก้มหน้า

ไลฟ์สไตล์ > How to  :  8 เม.ย. 2560

"เอสเอสโอ คอนเน็ก" ตอบสนองความต้องการผู้ประกันตนที่ใช้สมาร์ทโฟน

แอพใหม่พุ่งตรงไลฟ์สไตล์สังคมก้มหน้า

          เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทยในแบบ “สังคมก้มหน้า” สำนักงานประกันสังคมจึงพลิกโฉมการให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านสิทธิประโยชน์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “เอสเอสโอ คอนเน็ก (SSO Connect)” เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประกันตนที่ใช้สมาร์ทโฟน ทั้งระบบไอโอเอส และแอนดรอยด์

แอพใหม่พุ่งตรงไลฟ์สไตล์สังคมก้มหน้า

          สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมขานรับนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.256–2579) สร้างความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อยกระดับจากไทยแลนด์ 2.0 สู่ 4.0 รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายในองค์กร และสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการทำงานในยุกดิจิทัล พัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการเข้าถึงงานบริการภารรัฐในรูปแบบใหม่ ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยกลไก “ประชารัฐ” มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

          “สำนักงานประกันสังคม ได้พลิกโฉมการให้บริการช่องทางใหม่ โดยเชื่อมโยงการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมแก่ผู้ประกันตน ผ่านแอพพลิเคชั่น เอสเอสโอ คอนเน็ก จากสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ เช็กสิทธิ์สถานพยาบาล สิทธิ์ทันตกรรมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย เช็กประวัติการเบิกสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบยอดเงินสะสมชราภาพ รวมทั้งติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากสำนักงานประกันสังคมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น ทุกที่ทุกเวลา ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ประกันตนทุกคนสามารถลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่น SSO Connect แบบง่ายๆ เพียงเข้าไปที่ ssoconnect.mywallet.co ผ่านสมาร์ทโฟน ผ่านระบบไอโอเอส และแอนดรอยด์ เพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวมาใช้ ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมเริ่มเปิดให้ผู้ประกันตนดาวน์โหลดได้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน เป็นต้นไป ซึ่งขั้นตอนในการดาวน์โหลดนั้น จะมีวิธีการรับบัตรเอสเอสโอ คอนเน็ก แบบง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ได้แก่ 1.สแกนคิวอาร์โค้ด ที่เห็นในแอพพิเคชั่น 2.กรอกข้อมูลของผู้ประกันตน และ 3.ดาวน์โหลดบัตรเอสเอสโอ คอนเน็ก เพียงเท่านี้ผู้ประกันก็สามารถใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวแทนบัตรประกันสังคมได้ทุกประการ รวมทั้งได้รู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคมอย่างถูกต้องและรวดเร็ว” เลขาธิการ สปส. เผยรายละเอียด

แอพใหม่พุ่งตรงไลฟ์สไตล์สังคมก้มหน้า

          สุรเดช วลีอิทธิกุล ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้การมีแอพพลิเคชั่น เอสเอสโอ คอนเน็ก จะเป็นผลดีต่อผู้ประกันตนมาตรา 39 กว่า 9 แสนคน ที่ขาดส่งเงินสมทบ เพราะล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอในการแก้ไขพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อคืนสิทธิ์ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างและลาออก แต่ยังรักษาสิทธิ์การเป็นผู้ประกันตน โดยส่งเงินสมทบต่อเดือนละ 432 บาท เพื่อให้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องทั้ง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร เสียชีวิตและบำนาญชราภาพ ยกเว้นกรณีว่างงาน เนื่องจากไม่มีนายจ้างแต่ขาดส่งสมทบจนถูกตัดสิทธิ์

          ​“ผู้ประกันตนที่ถูกตัดสิทธิ์จากมาตรา 39 สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากแอพพลิเคชั่น เอสเอสโอ คอนเน็ก และไปยื่นคำร้องขอคืนสิทธิเ์ป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยไม่ถูกเรียกเก็บเงินย้อนหลังแต่จะนับสิทธิ์บำนาญชราภาพต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคาดว่า สองเดือนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้และสามารถเริ่มคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนที่ยื่นคำร้องได้ ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาคืนสิทธิ์ภายใน 7 วัน” เลขาธิการ สปส. กล่าวพร้อมกับย้ำอีกว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้ผู้ประกันตนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เอสเอสโอ คอนเน็ก” มาใช้ได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน เป็นต้นไป


เปิดอ่าน