การพัฒนาจังหวัดพังงาสู่เมืองแห่งความสุข

คอลัมน์ อยู่สบาย โดย...ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง : การพัฒนาจังหวัดพังงาสู่เมืองแห่งความสุข ด้วยการถอดรหัส 4 DNA ต้นแบบแห่งการวิจัยสร้างสรรค์เมืองของประเทศไทย

 

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ จังหวัดพังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมกับคณาจารย์นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง และคณะทีมงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาถ รัตนรังสิกุล และทีมงานวิจัยรายการอยู่สบายเนชั่นทีวี ได้เกิดการระดมสมองอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนายอำเภอ นายกเทศมนตรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. กำนัน หน่วยงานรัฐ และเอกชน พลังภาคประชาชนทุกหมู่เหล่ามาจากจังหวัดพังงาในทุกมิติ ในหัวข้อ "การพัฒนาเมือง แห่งความสุข ด้วยการถอดรหัส 4DNA" ที่น่าตื่นเต้นคือ ได้เกิดความเห็นและการกระตือรือร้น อย่างไม่เคยมีมาก่อนในระบบราชการ ที่สามารถรวมกันและแยกกันไปทำการบ้าน ร่วมกันตามหลักวิชาการ การวิจัยครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบแห่งการคิดเพื่อเมือง เพื่อท้องถิ่นอย่างครอบคลุม ทุกสารทิศ เป็นส่วนสำคัญ ในการระดมร้อยรัก เรียงร้อยถักทอ ทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามหลักบูรณาการแห่ง 4DNA ระดมคิดจากภายใน สู่การระดมพลังจากภายนอก เข้าสู่ภายใน

           หลักแห่งศาสตร์ 4 DNA แนวนอนคือ การระดมสมองอย่างกว้างขวาง รอบด้านในปัจจัยบวก และลบ โดยมีทัศนคติ ที่ไม่ยอมจำนนกับปัญหาและอุปสรรค แต่กลับมองเห็นโอกาสเสมอ ประกอบด้วย แกนแนวตั้งและแกนแนวนอนดังนี้

           1. แนวนอน ประกอบด้วย ข้อมูลทางกายภาพ และการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ การลงทุน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สาธารณูปโภค การพัฒนาสภาพแวดล้อม และผังเมือง

           2. แนวตั้ง คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จิตใจ จิตวิญญาณทางสังคม ชุมชน ความเชื่อ ความคิด ทัศนคติ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน มุมมอง วิสัยทัศน์ อนาคตต่างๆ

           ทั้งสองแกน จะมาตัดกันที่ตรงกลาง ระหว่างแนวตั้งและแนวนอน นั่นคือการรวมทุกสิ่งอย่างมีส่วนร่วมทุกมิติ จุดตัด + นี้ คือ ผลึกแห่งความร่วมมือ นัยสำคัญคือการมองเห็นทุกมิติ โดยมี มิติ ที่ 123 ที่เป็นเสมือนแนวนอน ตัดกับมิติที่ 4 เสมือนแนวตั้ง ใน หลัก 4DNA ก่อเกิดสาระสำคัญ เสมือนผลึกความคิดร่วมกันที่มองรอบด้าน ครบถ้วนทุกมิติทุกสารทิศจน เกิด "จุดร่วม" ที่อาจอธิบายเป็นทั้งภาษา คำขวัญ สโลแกน ภาพลักษณ์ ภาพพจน์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ บทความสั้น ที่สามารถสะท้อนตัวตนของโครงการได้อย่างโฟกัสนั่นเอง

           ความร่วมมือจากการร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปของจังหวัดพังงาในครั้งนี้ โดยนำการถอดรหัส 4 DNA ไปเป็นแกนสำคัญในการระดมสมองคิดในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นสูง จากหลายเรื่องที่ไม่สามารถคุยกันได้จากบางเรื่องที่ไม่มีโอกาสได้คุยเปิดใจกันจากปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข และจากศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนไว้ยังไม่ได้รับการเจียรนัย เป็นการระดมสมองอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยมีหลักวิชาการ 4DNA ร้อยเรียงความแตกต่างเข้าไว้ด้วยกัน เสมือนดอกไม้ต่างสีต่างพันธุ์ ที่มีเส้นด้ายผูกเรียงร้อยไปด้วยกันที่งดงาม

           สิ่งที่จังหวัดพังงาจะได้ต่อจากนี้คือ ความสำเร็จในการกำหนดทิศทางร่วมกัน การวางแผนออกแบบโดยมีธีมชัดเจน การกำหนดรูปแบบภาพลักษณ์ ของจังหวัด ทั้งค่าสี คู่สี การกำหนดรูปแบบทุกอย่างที่ไปด้วยกันได้ทั้งหมด การกำหนดทิศทางของการจัดการผังเมือง การสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์โครงการประจำจังหวัด การกำหนดแลนด์มาร์ก การแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยการมองรอบทิศ ทุกสารทิศ การสะสางปัญหาอย่างเข้าใจ มุมมองเชิงบวกต่อการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการเขียนคำของบประมาณอย่างมีวิสัยทัศน์ และตรงกับนโยบายรัฐ ทั้งโครงการประชารัฐ และแนวคิด นโยบาย 4.0 ที่จะผสานไปพร้อมกัน เป็นการนำการมีส่วนร่วมแห่งรัฐและเอกชนที่ มองในภาพเดียวกัน เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนนั่นเอง

           ติดตามภาพการพัฒนาเมืองแห่งความสุข จังหวัดพังงา ด้วย 4DNA ได้ในรายการอยู่สบาย เนชั่นทีวี วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ห้ามพลาด

 


เปิดอ่าน