การออกแบบห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม สัมมนา

คอลัมน์ อยู่สบาย โดย... ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

 

           การออกแบบที่มีคุณภาพเกิดจากการสร้างสรรค์ความคิดอย่างครบถ้วนรอบทิศส่งเสริมธุรกิจ เพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุด การออกแบบภายในสภาพแวดล้อมรอบตัว การสร้างสรรค์บรรยากาศ มีความสำคัญอย่างมากต่อมูลค่า และคุณค่าโครงการ และยิ่งได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาเฉพาะ ที่แตกต่างมีอัตลักษณ์ ไม่ลอกเลียนแบบใคร ก็ยิ่งส่งเสริมให้โครงการประสบความสำเร็จมากขึ้น การเป็นที่จดจำประทับใจและการกลับมาใช้ซ้ำเป็นสาระสำคัญของ การออกแบบสภาพแวดล้อมที่สำเร็จ อันประกอบด้วยหลักคิดดังนี้

 

สุนทรียภาพและความงาม

           อันเกิดจากการวางผังการจัดวางพื้นที่ การออกแบบสัดส่วนที่พอเหมาะพองามกับปริมาณคนที่ใช้งาน ตลอดจนการออกแบบสัดส่วนภายในที่โอ่โถง โก้ สง่างาม การกำหนดคู่สีที่สามารถใช้ได้ในทุกกิจกรรม มีค่ากลางในการปรับใช้ มีการใช้แสง เพื่อสร้างความน่าสนใจและมีสง่าราศี

 

การออกแบบห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม สัมมนา

 

 

ประสิทธิภาพการใช้งานขั้นสูง

           เป็นการออกแบบวิเคราะห์ ที่มาจากการใช้งาน ทั้งในส่วนของพนักงานประสิทธิภาพที่อยู่เบื้องหลัง การจัดการเรื่องการเสิร์ฟอาหาร การพักอาหาร ตลอดจนพื้นที่การปรุงอาหารในครัว หลักการคือการออกแบบด้านหลังที่ให้เกิดการไหลเวียนแบบไม่ติดขัดสำหรับการให้บริการ มิดชิด ไม่สวนทาง กับ ส่วนของผู้มาใช้บริการ ไปจนถึงในส่วนของแขกผู้มาใช้ จะต้องมีส่วนสำคัญคือ โถง Pre-Function ที่สามารถรองรับสู่ห้องประชุมจัดเลี้ยง การเข้าออกและการไหลเวียนทั้งคนมากและคนน้อย

 

การออกแบบห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม สัมมนา

 

 

ความสำเร็จในการจัดการ

           เป็นการออกแบบที่เอื้อต่อการให้บริการ การควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการควบคุมแสงสีเสียงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ตลอดจนการบริหารจัดการในการสร้างธีมและการจัดงานแบบครบวงจร ทำให้งานจัดงานมีเรื่องราวที่ร้อยเรียงกันตั้งแต่ก่อนงานสู่งานอย่างมีเอกภาพในธีมร่วมกัน

 

การออกแบบห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม สัมมนา

 

 

อัตลักษณ์

           การออกแบบที่มีการเชื่อมโยงจากพื้นที่ วัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ชุมชน เข้าสู่กระบวนการถอดรหัส เพื่อสร้างอัตลักษณ์ โดยมาตรฐานการออกแบบห้องจัดเลี้ยงที่ดีควรมีการเชื่อมโยงกับที่ตั้งมีธีม มีบุคลิกสามารถเป็นที่นำเสนอสาระเนื้อหาของที่ตั้งได้ และมีค่ากลางที่เชื่อมโยงได้ทุกงาน

 

การออกแบบห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม สัมมนา

 

 

การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

           มีการบูรณาการ เทคโนโลยี การออกแบบแสง สี เสียง และสื่อแนวใหม่ ให้เหมาะสม มีการออกแบบโปรแกรม ตั้งระบบโปรแกรมในการสร้างบรรยากาศให้ ส่งเสริมการจัดเลี้ยงจัดงานอย่างสร้างสรรค์ มีการออกแบบมูด โทน ตามวัตถุประสงค์ และธีม

 

การออกแบบห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม สัมมนา

 

           สาระสำคัญคือความประทับใจและการกลับมาใช้ซ้ำ อันเกิดจากโปรแกรม ที่หนักแน่น สร้างสรรค์ และการออกแบบที่เชื่อมโยง

 

การออกแบบห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม สัมมนา

 


เปิดอ่าน