เกษตรกรคนเก่ง : 'สมปอง อินคำ'

เกษตรกรคนเก่ง : 'สมปอง อินคำ' ผู้นำเกษตรพอเพียงบ้านขาว : โดย...สุรัตน์ อัตตะ

 

                                แม้จบแต่ ป.4 แต่มีรายได้เดือนละหลายพันจากการทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ "สมปอง อินคำ" เกษตรกรหัวก้าวหน้าแห่งบ้านหัวป่าออก ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา เจ้าของรางวัลชมเชยประเภทเกษตรทฤษฎีใหม่จากสำนัก กปร.ที่ปัจจุบันยังรั้งตำแหน่งประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขาว

                                ไม่เพียงเท่านั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ยังยกให้เป็นเกษตรกรต้นแบบในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในเครือข่ายกว่า 40 ราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรฯ เป็นเงิน 368,000 บาท ในการดำเนินการเนรมิตพื้นที่ 15 ไร่ให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดแบ่งออกเป็นโซน ได้แก่ การทำไร่นาสวนผสม การผลิตปุ๋ยหมัก การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง การผลิตข้าวอินทรีย์ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การเผาถ่าน การทำน้ำส้มควันไม้ ตลอดจนการทำบัญชีครัวเรือน-บัญชีฟาร์ม

                                จากนั้นประสานของบประมาณจาก อบต.บ้านขาวจำนวน 90,200 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยและเครื่องบดสับย่อยวัชพืช ปรับปรุงข้อมูลในศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเกษตรกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีการประชุมสมาชิกทุกวันที่ 15 ของเดือน ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 149,800 บาท มีสมาชิก 43 คน

                                สมปองแจงรายละเอียดกิจกรรมภายในศูนย์ ประกอบด้วย ปลูกไม้ผลบนพื้นที่ 1 ไร่ ได้แก่ ฝรั่ง มะม่วง ส้มโอ กล้วยน้ำว้า เจียดพื้นที่ 2 งานปลูกพริกหอมเหลือง ปลูกข้าวโพดหวานชูการ์ 75 ใช้พื้นที่ 1 ไร่ครึ่ง แล้วก็เลี้ยงปลา(ปลากินพืช) ในร่องสวนจำนวน 3 หมื่นตัว ในส่วนปศุสัตว์มีการเลี้ยงเป็ดไข่ 30 ตัว ไก่เลี้ยงพื้นเมือง 50 ตัว และยังมีโคพันธุ์พื้นเมืองอีก 12 ตัว นอกจากนี้ยังมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ น้ำหมักหอยเชอรี่และทำน้ำส้มควันไม้ด้วย

                                "มั่นใจได้เลยว่าผลผลิตทุกอย่างจากศูนย์ปลอดภัยไร้สารตกค้าง เพราะเราไม่ใช้สารเคมีใดๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืชหรือที่เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ แต่จะทำเองใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยชีวภาพ สารไล่แมลงศัตรูพืช ซึ่งที่ศูนย์จะมีการอบรมให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงทุกเดือน"

                                นับเป็นอีกตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรคนเก่งในการยึดอาชีพเกษตรกรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จนมีอาชีพ มีรายได้แล้วยังกระจายความสำเร็จไปสู่ชาวบ้าน ชุมชนในละแวกใกล้เคียงด้วย

 

 

----------------------------

(เกษตรกรคนเก่ง : 'สมปอง อินคำ' ผู้นำเกษตรพอเพียงบ้านขาว : โดย...สุรัตน์ อัตตะ)

 

 

 


เปิดอ่าน