หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม พระนักสร้างนักเสก แห่งแดนอีสานใต้

พระครูโกวิทพัฒนาโนดม หรือ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ หรือวัดบ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ท่านเป็นพระมหาเถระที่สูงด้วยวัยวุฒิรูปหนึ่งแห่งแดนอีสานใต้ โดยมีสิริอายุถึง ๑๐๓ ปี เป็นพระสงฆ์นักพัฒนา และมีวิชาความรู้ทางด้านพระคาถาอาคมที่

 พ.ศ.๒๕๑๘ หลวงปู่ได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้านแทง ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ขณะอายุ ๖๗ ปี โดยมี พระเกษตรศีลาจารย์ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูประศาสน์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์บุญทัน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 ขณะอายุ ๖๗ ปี (๕ ธันวาคม ๒๕๓๔) หลวงปู่ได้รับสมณศักดิ์ พระครูโกวิทพัฒโนดม พร้อมตาลปัตรพัดยศ ล่าสุด เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๕ ธนวาคม ๒๕๕๒ มหาเถรสมาคมมีมติให้เลื่อนชั้นพระสังฆาธิการพระครูโกวิทพัฒโน จากพระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก เป็นเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างความปลาบปลื้มปีติยินดีของศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมอย่างยิ่ง

 ในชีวิตฆราวาส ได้อาศัยประสบการณ์ในการรับราชการทหาร ช่วยรักษาพยาบาลชาวบ้านด้วยยาสมุนไพร ผู้คนที่ป่วยก็หายป่วย จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ชาวบ้านใกล้และไกล ต่างเข้ามาขอรับการรักษา เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเป็นที่กล่าวขาน นายเกลี้ยงไม่เคยใช้ชีวิตหยุดนิ่งอยู่กับที่ ยังได้ศึกษาธรรมะที่ตัวเองชอบ ได้ศึกษาพระคาถา พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระคาถาจักราวุธโองการพระเจ้า ๕ พระองค์ ด้วยความอยากรู้และใฝ่เรียน ท่านได้ไปเรียนวิชากับอาจารย์บาน เรียนจนอาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนอีก อาจารย์บานจึงแนะนำให้บวชธรรมและศึกษาพระคาถาอีกมากมาย

  ส่วนชีวิตในร่มกาสาวพัสตร์ ท่านมีความชำนาญด้านคาถาอาคม การรักษาพยาบาลด้วยสมุนไพร แก่ผู้ประสบเคราะห์ชะตากรรมต่างๆ ซึ่งไม่อาจรักษาให้หายได้จากสถานพยาบาล โดยการให้การรักษาของหลวงปู่ เป็นยาตามตำรับแพทย์แผนโบราณ และจากความเชื่อศรัทธา ทำให้ทุกคนหายเจ็บป่วย ถ้ามาหาทันเวลาและอยู่ในวิสัยที่จะหายไข้ได้

 หลวงปู่เกลี้ยง ชอบทำงานเพื่อส่วนรวมของประชาชนเป็นประจำ บ่อยครั้งที่บรรดาลูกศิษย์ไปวัดบ้านโนนแกด จะไม่พบท่านในกุฏิ แต่จะต้องเดินทางไปตามหมู่บ้านใกล้บ้างไกลบ้าง ตามแต่งานที่กำลังให้ความช่วยเหลือ งานก่อสร้างถนนใหม่หรือการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างจะได้รับความสนใจเป็นที่ยิ่ง จะพบเห็นได้จากผลงานการให้ความช่วยเหลือวัดต่างๆ มิใช่เพียงแต่ใน จ.ศรีสะเกษ เท่านั้น แต่ยังให้ความช่วยเหลือวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้ร้องขอมา ท่านจะให้การสนับสนุนทุกแห่ง

 ชื่อของหลวงปู่เกลี้ยง ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนทุกแขนง ก็เมื่อครั้งได้รับนิมนต์มาทำพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิแห่งใหม่ ที่ทำการพรรคไทยรักไทย หน้าตึกไอเอฟซีที เพื่อเชิญมาปัดเป่าสิ่งเลวร้าย แก้เคล็ดทางการเมืองจากมรสุมที่รุมเร้าอย่างหนัก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการตั้งศาลพระภูมิ ดูเจ้าที่เจ้าทาง และญาณพิเศษติดต่อทางพรหมและทางภูมิ

 นอกจากนี้ หลวงปู่เกลี้ยงยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ รักษาการรองนายกรัฐมนตรี เลื่อมใสศรัทธามากรูปหนึ่ง งานทำบุญที่บ้านทุกครั้งต้องนิมนต์หลวงปู่เกลี้ยงมาเป็นประจำ

 หลวงปู่เกลี้ยง เป็นพระสุปฏิปันโน คือ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ข้อธรรมที่ท่านนำมาถ่ายทอดแก่บรรดาญาติโยม ยากจะหาพระรูปใดเสมอเหมือน ด้วยท่านจะสอนแต่เฉพาะผู้สนใจใฝ่รู้เท่านั้น แม้ทุกวันนี้หลวงปู่เกลี้ยงจะย่างอายุเข้าล่วงวัยไม้ใกล้ฝั่ง แต่ท่านยังเอาใจใส่ทำงานเพื่อส่วนรวมเช่นเดิม โดยมิได้หยุดหย่อน สมกับเป็นปูชนียบุคคลแห่งอีสานใต้โดยแท้

ร่วมบุญกับหลวงปู่เกลี้ยง
 “พระศรีธาตุ” เดิมเป็นพระธาตุที่ก่อด้วยอิฐทั้งองค์ จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในบ้านโนนแกดเล่าว่า ในสมัยที่ตนเองยังเป็นเด็ก พระธาตุองค์เดิมที่ยังมีสภาพสวยงามลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่ส่วนยอดจะกลมที่ยอดพระธาตุจะมีฉัตรสำริดหลายชั้นและ มีกระดิ่งโลหะ เมื่อลมพัดจะมีเสียงดัง ในทุกวันพระจะมีแสงลอยออกจากยอดพระธาตุ ชาวบ้านจึงเคารพนับถือมากราบไหว้ สักการบูชา

 ต่อมาพระธาตุได้ล้มลงมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกับพระธาตุพนม จ.นครพนม ล้มลง ชาวบ้านชาวเมืองที่เคยไปเคารพกราบไหว้ต่างรู้สึกเสียดาย และได้ช่วยกันนำชิ้นส่วนที่สำคัญเก็บไว้

 ท่ามกลางความเสียใจของพุทธศาสนิกชน หลวงปู่เกลี้ยง ได้มาจำพรรษาที่วัดบ้านโนนแกด และมีศรัทธาแรงกล้าที่จะบูรณะพระธาตุเจดีย์ให้กลับมาดังเดิม จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัด และพระผู้ใหญ่ใน จ.ศรีสะเกษ วางแผนบูรณะ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร มาดำเนินการขุดกรุฐานองค์พระธาตุ พบวัตถุโบราณมีค่ามากมาย อาทิ พระพุทธรูปทองคำ ๑๖ องค์ ผอบบรรจุพระบรมธาตุ ๑ ใบ พระพุทธรูปเงิน ๑ ถาด บาตรพระ ๓ ใบ ดาบโบราณ ๑ เล่ม แหวนประดับพลอย ๔ วง และอื่นๆ อีกหลายรายการ จึงได้จัดสร้างห้องเก็บไว้อย่างปลอดภัยจนถึงปัจจุบัน 

 ในมงคลโอกาส ที่ท่านมีอายุครบ ๑๐๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ท่านได้ดำริจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “มหามงคลวฑฺฒโน (อายุยืน) รวยสมปรารถนา” ขึ้นมาเพื่อนำรายได้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม เช่น พระเศรษฐีนวโกฏิ รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ ล็อกเกตยกมือประทานพร เหรียญรูปไข่องค์พระสีวลี มหาโชคลาภชูชกรุ่นแรก พระปิดตารัตน ๓ หน้า และผ้ายันต์มหามงคลอายุวฑฺฒโน ทั้งนี้ ท่านได้เพ่งจิตเป่าเสกผงพุทธคุณ ๑๐๘ และจะอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยววัตถถุมงคลทั้งหมด พุทธศานิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญกับหลวงปู่ ติดต่อสอบถามได้ที่วัดโนนแกด โทร.๐๘-๙๒๒๙-๗๖๖๖,๐๘-๔๗๖๕-๘๓๘๖

 ชื่อของหลวงปู่เกลี้ยง ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนทุกแขนง ก็เมื่อครั้งได้รับนิมนต์มาทำพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิแห่งใหม่ ที่ทำการพรรคไทยรักไทย หน้าตึกไอเอฟซีที เพื่อเชิญมาปัดเป่าสิ่งเลวร้าย แก้เคล็ดทางการเมืองจากมรสุมที่รุมเร้าอย่างหนัก

เรื่อง - ภาพ... "ไตรเทพ ไกรงู"

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน