ร้านสกรีนเสื้อส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไข

ร้านสกรีนเสื้อส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไข : คอลัมน์... เปิดซองส่องไทย

 

          ผมเคยร้องเรียนมาที่ลุงแจ่มแล้วเมื่อปลายปี 2560 เรื่อง ร้านสกรีนเสื้อส่งกลิ่นเหม็น รบกวนชาวบ้าน ร้านสกรีนเสื้ออยู่บริเวณหมู่ 1 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็นตึกแถว อยู่ห่างจากเทศบาลตำบลบางสีทองประมาณ 100 เมตร ครอบครัวผมต้องเผชิญกับปัญหานี้ทุกๆ วัน เหม็นสีจากการสกรีนเสื้อทุกๆ วัน บางครั้งเหม็นจนเวียนศีรษะ 

          บ้านของผมเปิดร้านโชห่วยต้องปิดร้านมา 4 เดือน เพราะทนกับกลิ่นไม่ไหว ซึ่งตอนนี้ครอบครัวผมเป็นหนี้อยู่ 80,000 บาท จากการปิดร้าน ลูกผมก็ต้องใช้เงิน ผมเดือดร้อนมาก ผมร้องเรียนไปทางลุงแจ่มแล้วข่าวได้ลงหนังสือพิมพ์ ทางร้านสกรีนเสื้อก็ได้ปิดร้านไปประมาณ 3-4 เดือน 

          หลังจากนั้นก็เปิดร้านตามปกติ หรือแบบปล่อยให้เรื่องเงียบไปก่อนแล้วค่อยเปิดร้านทำนองนี้หรือเปล่า และผมก็เคยร้องเรียนไปทางเทศบาลตำบลบางสีทอง เจ้าหน้าที่ที่นั่นบอกผมว่าจะร้องเรียนอะไรนักหนา คือครอบครัวผมเดือดร้อนจริงๆ ผมคิดว่าทางเทศบาลน่าจะทำอะไรสักอย่างกับร้านสกรีนเสื้อแห่งนี้ เพราะว่าไม่เห็นจะแก้ไขปัญหานี้ได้สักที ครอบครัวผมเดือดร้อนกับปัญหานี้จริงๆ อยากให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้โดยเร็ว
สุพจน์

ตอบ 
          นายวันชัย วันชาญเวช นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง จ.นนทบุรี ชี้แจงว่า ปัญหาดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนเข้ามาบ่อยมากๆ ทั้งทางศูนย์ดำรงธรรม จ.นนทบุรี ก็ได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบร้านค้าดังกล่าว และสั่งให้ร้านปิดกิจการ แต่คาดว่าทางร้านจะแอบเปิดร้าน ซึ่งทางเทศบาลบางสีทองก็หาวิธีแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด 

          เบื้องต้นทางเทศบาลตำบลบางสีทองจะสั่งให้ทางร้านสกรีนเสื้อปิดกิจการ และให้ย้ายออกจากพื้นที่บริเวณนี้ เพราะก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และถือว่าร้านสกรีนเสื้อผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 ที่กำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติเรื่องการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาต หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบและปฏิบัติตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ซึ่งร้านสกรีนเสื้อดังกล่าวนั้น ถือว่าผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 ซึ่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคารกำหนดว่าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ที่ครอบครองอาคาร ให้ดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่บริเวณนี้ เพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งในตอนนี้ทางเทศบาลตำบลบางสีทองก็ได้ดำเนินการสั่งให้ร้านสกรีนเสื้อย้ายออกจากพื้นที่บริเวณนี้ และถ้าร้านสกรีนเสื้อไม่ทำตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดจะดำเนินคดีตามกฎหมายในขั้นต่อไปโดยทันที


ได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          ตามที่ เทศบาลตำบลบางสีทอง ได้รับแจ้งจากหนังสือ “คม ชัด ลึก” ทางโทรศัพท์ ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในหมู่ 1 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ว่าได้รับความเดือดร้อนจากผู้อยู่อาศัยเลขที่ 125/12-13 หมู่ 1 เนื่องจากประกอบกิจการร้านสกรีนเสื้อ ทำให้สีฟุ้งกระจาย และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัย นั้น

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานนิติการ ได้เข้าตรวจสอบร้านประกอบการสกรีนเสื้อยืด ในวันที่ 22 มกราคม 2561 พบ นายศุภกฤต อ่อนชูศรี ตั้งอยู่เลขที่ 125/12-13 หมู่ 1 ได้หยุดกิจการสกรีนเสื้อยืด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา

          และได้เปิดให้เช่า โดยผู้เช่าได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทาสีผนังบ้าน ไม่พบว่ามีกลิ่นเหม็นสี จึงทำหนังสือประสานไปยังอำเภอบางกรวย เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เป็นการแสดงให้ผู้ร้องเรียนและสื่อ ได้ทราบถึงการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้น และเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นายวันชัย วันชาญเวช
นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง จ.นนทบุรี