๔ ธ.ค. วัดหนองพงนก

หล่อ หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษี

วัดเจริญราษฎร์บำรุง หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดหนองพงนก ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๑๒ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ปัจจุบันมี พระอธิการเอกลักษณ์ หรือพระอาจารย์เวียน เป็นเจ้าอาวาส โครงการหนึ่งของวัดหนองพงนก คือ สร้างวิหารคต รอบโบสถ์พระสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิ (พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ เมตร ๙ นิ้ว หล่อเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ เนื้อทองเหลืองหนัก ๑๖ ตัน) ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปประมาณ ๕๐%

สำหรับโครงการจัดสร้าง “พระสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิทันใจ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๖.๕ เมตร จำนวน ๑๐๘ องค์ ให้วัดต่างๆ นั้น พระอาจารย์เวียน บอกว่า วัดได้ลงทุนสร้างแบบพระเป็นไฟเบอร์ไปกว่า ๒ ล้านบาท เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสร้างพระ ซึ่งปกติแล้วพระขนาดหน้าตักกว้าง ๖.๕ เมตร หล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีค่าใช้จ่ายกว่า ๒ ล้านบาท เมื่อมีแบบทำให้ค่าสร้างพระไม่เกินองค์ละ ๕ แสนบาท เมื่อรวมกับแท่นประดิษฐานขนาด ๘x๑๐ เมตร ประมาณ ๓-๔ แสนบาท ต้นทุนการสร้างพระจะอยู่ที่องค์ละไม่ถึง ๑ ล้านบาท

๔ ธ.ค. วัดหนองพงนก

ขณะนี้มีวัดต่างๆ ติดต่อเข้ามาเพื่อขอนำแบบไปใช้เกือบ ๑๐๐ วัดแล้ว โดยขณะนี้มีการสร้างให้ได้เดือนละ ๑-๒ องค์ โดยแต่ละครั้งมีศรัทธาจากทั่วสารทิศไปร่วมบุญหล่อพระไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ คน ในจำนวนนี้มีหลายร้อยคนที่เดินทางไปหล่อพระทุกองค์ที่ทราบข่าว ชนิดที่เรียกว่า “แม่พิมพ์พระอยู่ไหนก็จะตามไปหล่อทุกแห่ง”

ส่วนการหล่อรูปเหมือนพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี นั้น พระอาจารย์เวียน บอกว่า เพราะครั้งหนึ่งได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่าน โดยตลอดระยะเวลาที่อุปสมบทอยู่ หลวงพ่อพระราชพรหมยานได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน จัดตั้งธนาคารข้าว ออกเยี่ยมเยียนทหารหาญของชาติและตำรวจตระเวนชายแดนตามหน่วยต่างๆ เพื่อปลุกปลอบขวัญและกำลังใจ และแจกอาหาร ยา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และวัตถุมงคลทั่วประเทศ

ทางด้านพระศาสนาได้สั่งสอนพุทธบริษัทศิษยานุศิษย์ให้มุ่งพระนิพพานเป็นหลัก โดยให้ประพฤติปฏิบัติสำรวมกาย วาจา ใจ มุ่งในทาน ศีล สมาธิ และปัญญา ทั้งในทางกรรมฐาน ๔๐ และมหาสติปัฏฐานสูตร ได้พิมพ์หนังสือคำสอนจำนวนมากและบันทึกเทปคำสอนกว่า ๑,๐๐๐ ม้วน นอกจากนี้ยังได้แสดงธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ ยังเดินทางไปสงเคราะห์คณะศิษย์ในต่างจังหวัดและต่างประเทศทุกๆ ปี

อย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เชิญร่วมบุญ เททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก ๙ องค์ เททองหล่อ หลวงปู่ปาน โสนันโท ความสูง ๕ เมตร และเททองหล่อหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ความสูง ๕ เมตร มีกำหนดการดังนี้ ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวง ๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๑๑.๔๕ น. เริ่มเททองหล่อพระ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน เลขที่บัญชี ๗๒๖-๐-๑๘๘๒๓-๕ ชื่อบัญชี วัดเจริญราษฎร์บำรุง สอบถามที่โทร.๐๘-๙๐๕๙-๒๕๒๕, ๐๘-๔๐๗๙-๘๒๑๑ และ ๐-๓๔๓๘-๓๕๖๖


เปิดอ่าน