กปน. ร่วมกิจกรรม 'ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ' 

ประธานกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. และ กรรมการสภาฯ ร่วมกิจกรรม "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"


               นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 และ นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก

 

กปน. ร่วมกิจกรรม 'ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ' 

 

               ในฐานะประธานกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. ชุดที่ 2 และกรรมการสภาฯ เป็นผู้แทน กปน. ร่วมกิจกรรม "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

 

               กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุนหรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

กปน. ร่วมกิจกรรม 'ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ' 

 

               ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสคนดีได้มีที่ยืนในสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุน และยกย่องคนดีเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่เป็นแบบอย่างของสังคม 

 

               นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายแนวร่วมหรือเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไป ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคการเมืองและเยาวชนด้วย

 

กปน. ร่วมกิจกรรม 'ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ' 

 

               กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "คนดีต้องมีที่ยืน คนดีที่ไทยต้องการ" การชมภาพยนตร์โฆษณา "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" และการบรรยายในหัวข้อ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่