กศน.นราธิวาส ส่งเสริมรักการอ่าน

กศน.นราธิวาส ส่งเสริมรักการอ่าน 2 เม.ย. สืบสานพระราชปณิธาน เจ้าฟ้านักอ่าน

 

               นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักการอ่าน 2 เมษายน สืบสานพระราชปณิธาน เจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้สร้างนิสัยรักการอ่านและนำไปพัฒนาประเทศ

 

กศน.นราธิวาส ส่งเสริมรักการอ่าน

กศน.นราธิวาส ส่งเสริมรักการอ่าน

 

               ภายในงานมีทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย

 

กศน.นราธิวาส ส่งเสริมรักการอ่าน

กศน.นราธิวาส ส่งเสริมรักการอ่าน

 

               การแข่งขันการค้นหนังสือ ตามระบบดิวอี้ หนังสือทำมือ การแข่งขัน “ส้มตำลีลา” ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของสถานศึกษาทั้ง 13 อำเภอ

 

กศน.นราธิวาส ส่งเสริมรักการอ่าน

กศน.นราธิวาส ส่งเสริมรักการอ่าน

 

               เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาเยาวชนที่ขาดโอกาส พลาดโอกาสและด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เรียนรู้ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนในการส่งเสริมการอ่าน ให้แก่นักศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และมีนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน

 

กศน.นราธิวาส ส่งเสริมรักการอ่าน

กศน.นราธิวาส ส่งเสริมรักการอ่าน

 

               โดยมี ณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำชมกิจกรรม

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่