ญี่ปุ่นเตรียมอพยพพลเมืองในเกาหลีใต้

ต่างประเทศ  :  25 พ.ย. 2560

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมแผนอพยพพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ กรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐทวีความรุนแรงขึ้นจนเกิดการปะทะกันทางทหาร 

            25 พ.ย.60 แหล่งข่าวภายในรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ภายใต้แผนการดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจะอพยพพลเมืองโดยอาศัยเครื่องบินหรือเรือเดินสมุทร โดยรายละเอียดของแผนการนี้จะถูกส่งต่อไปยังกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทำความเข้าใจกันอย่างทั่วถึง 
             สำหรับแผนอพยพในขั้นแรกนั้น กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะประกาศให้ชาวญี่ปุ่นเดินทางออกจากเกาหลีใต้โดย เร็วที่สุด ด้วยเครื่องบินพาณิชย์หรือเครื่องบินเช่าเหมาลำ ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะประกาศให้พลเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่ในเกาหลีใต้อพยพไปยังเมืองปูซาน เพื่อเดินทางต่อไปยังเกาะสึชิมะในจังหวัดนางาซากิของญี่ปุ่นด้วยเรือเดินสมุทรความเร็วสูง ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะหลัก ๆ ของญี่ปุ่นโดยอาศัยเฮลิคอปเตอร์ของกองกำลังป้องกันตนเอง 
             อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติญี่ปุ่นจะมีการพิจารณาทบทวนแผนดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนที่จะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

 


เปิดอ่าน