สั่งรฟม.กำชับผู้รับจ้างก่อสร้างเพิ่มความเข้มงวดช่วงฤดูฝน

คมนาคมสั่งรฟม.กำชับผู้รับจ้างก่อสร้างทุกโครงการเพิ่มความเข้มงวดช่วงฤดูฝน

              นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก รฟม. อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างผ่านแนวถนนสายสำคัญและแหล่งชุมชนที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก ประกอบกับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน อาจทำให้ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางจราจรอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการ

             ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝนนี้ รฟม. ได้กำชับให้ที่ปรึกษาโครงการ และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกโครงการ ตามข้อสั่งการของกระทรวงฯ ให้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลตรวจสอบพื้นผิวถนนที่ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อและอาจมีน้ำท่วมขังหรือมีคราบดินโคลน การเก็บเศษวัสดุสิ่งก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำ เพิ่มแสงสว่างตามแนวรั้วก่อสร้าง ทางม้าลาย และจุดกลับรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วนเมื่อพบปัญหาหรือได้รับข้อร้องเรียน สำหรับประชาชนที่พบความไม่ปลอดภัยในการก่อสร้างดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่ โทรศัพท์ 0 2716 4044, 0 2115 6000 และศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวงฯ และ รฟม. จะได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป

            ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ มีความก้าวหน้าการก่อสร้าง งานโยธารวม ร้อยละ 92.39 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560) มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธารวมร้อยละ 30.60 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้เริ่มก่อสร้างงานโยธาตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560


เปิดอ่าน