เตรียมพร้อมท่าอากาศยานขอนแก่นรับเทศกาลสงกรานต์

โดย - โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ

 นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานขอนแก่น ติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น และเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ทั้งนี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ได้มอบนโยบายการดำเนินงานที่เน้นย้ำเรื่องการเตรียมการการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การจัดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย เพื่อประจำจุดตรวจการเข้าออกบริเวณเขตหวงห้ามการบินและจุดอื่นๆ เพื่อบริหารจัดการผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนให้เพียงพอ และสอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบิน 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่น มีสายการบินให้บริการจำนวน 5 สายการบิน และมีจำนวนเที่ยวบิน วันละ 20 เที่ยวบินต่อวัน โดยมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งปี 2559 มีปริมาณผู้โดยสารจำนวน 1,499,823 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า หากเทียบจากปี พ.ศ. 2556 ที่มีปริมาณผู้โดยสารจำนวน 593,210 คน ดังนั้นกรมท่าอากาศยานมีแผนปรับปรุงตามโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานขอนแก่น โดยจะมีงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ในวงเงินจำนวน 2,500 ล้านบาท กำลังขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2561 โครงการผูกพัน 3 ปี 2561-2563 หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะเปิดใช้อาคารใหม่ได้ในปี 2564 รองรับผู้โดยสารได้ 5 ล้านคนต่อปี


เปิดอ่าน