ตอกหมุด“เชียงใหม่ดีไซน์วีค” สู่เทศกาลประจำปี

ความรู้  :  13 ธ.ค. 2559
คมชัดลึก, สังคม, ศิลปะวัฒนธรรม, ณัชชา อาทิตย์อังกูร, ทีซีดีซี, อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอ, เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2016 :เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2016, ตอก, หมุด, เชียงใหม่, ไซน์วีค, สู่, เทศกาล, ประจำปี, สู่เทศกาลประจำปี

อนุรักษ์ทักษะฝีมือเชิงช่างและทุนทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่

ตอกหมุด“เชียงใหม่ดีไซน์วีค” สู่เทศกาลประจำปี

เป็นอีกวาระหนึ่งที่บรรดานักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจ รวมไปถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมืองเชียงใหม่ ได้มีโอกาสมารวมตัวกันแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือทีซีดีซี จัดเทศกาล “เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2016 :เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2016” หวังส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงเพื่ออนุรักษ์ทักษะฝีมือเชิงช่างและทุนทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ นอกจากนี้ยังต้องการตอกย้ำความเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานออกแบบจากผู้ประกอบการ 128 ราย 6 นิทรรศการงานออกแบบนานาชาติ 8 แสดงงานจัดวาง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยในวันเปิดงานรับเกียรติจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานตัดริบบิ้น ขณะเดียวกันก็มีรองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประจวบ กันธิยะ กล่าวรายงาน ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ท่ามกลางหนุ่มสาวผู้สนใจงานครีเอทีฟจำนวนมาก

ตอกหมุด“เชียงใหม่ดีไซน์วีค” สู่เทศกาลประจำปี

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ชมผลงาน 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่สามารถพัฒนา ต่อยอดให้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบที่มีรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นทุนเดิม หากได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการสร้างสรรค์ที่มีกลิ่นอายความเป็นไทย จะสามารถทำให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกอย่างประสบความสำเร็จได้ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการกระจายความเสมอภาครวมไปถึงความเท่าเทียมสู่ภูมิภาค โดยหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดเป็นรูปธรรมคือ การจัดเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญหาท้องถิ่น ทักษะฝีมือ และสินทรัพย์ทางศิลปวัฒนธรรมของไทยต่างๆ มาต่อยอดผลิตเป็นสินค้าและบริการที่โดดเด่น เพื่อนำเสนอสู่สายตาในตลาดโลก

ตอกหมุด“เชียงใหม่ดีไซน์วีค” สู่เทศกาลประจำปี

อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล

ด้าน อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี) เผยถึงเหตุที่จัดงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ หรือเชียงใหม่ดีไซน์ว่า 2016 ขึ้นอีกครั้งว่า เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากครั้งแรกในปี 2557 ทว่าในปีนี้มีความยิ่งใหญ่กว่า โดยจัดครอบคลุม 2 พื้นที่สำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีจุดศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองเก่าที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตอันหลากหลาย ประกอบไปด้วย หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หอภาพล้านนา พิพิธภัณฑ์ถิ่นล้านนา ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา เป็นต้น อีกพื้นที่คือ ศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบเชียงใหม่ อันเป็นจุดรวมความรู้ด้านการออกแบบที่ทันสมัย โดยพื้นที่ดังกล่าวได้เนรมิตให้ถ่ายทอดกิจกรรมต่าง ได้แก่ การแสดงผลงานออกแบบ, การจัดแสดงผลงานออกแบบนานาชาติ, งานชุมนุมทางความคิด, งานเสวนา, กิจกรรมเวิร์กช็อป, การแสดงงานจัดวาง, กิจกรรมป๊อปมาร์เก็ต และกิจกรรมอื่นๆ

ตอกหมุด“เชียงใหม่ดีไซน์วีค” สู่เทศกาลประจำปี

“เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่นักออกแบบหรือผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์ร่วมกับงานออกแบบไปสู่กลุ่มเด็ก เยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจงานสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมหลากรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ เช่น นิทรรศการ โปรเจกท์งานออกแบบขนาดใหญ่ งานแสดงศิลปะและดนตรีที่สอดรับไปกับวิถีชีวิตสมัยใหม่อันผูกพันกับงานออกแบบสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศความมีชีวิตชีวาของเมืองและเน้นย้ำภาพลักษณ์ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่มาจากพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมทางศิลปวัฒนธรรมและทักษะฝีมือช่างอันเข้มแข็งของเมืองเชียงใหม่”ผอ.ทีซีดีซี เผย

ตอกหมุด“เชียงใหม่ดีไซน์วีค” สู่เทศกาลประจำปี

ณัชชา อาทิตย์อังกูร

ณัชชา อาทิตย์อังกูร นักออกแบบและผู้จัดการทั่วไป จรรยา สตูดิโอ กล่าวว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ จรรยา สตูดิโอ นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากความทรงจำในวัยเด็กเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนให้มีกลิ่นอายอยู่ในสิ่งของที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน คอลเลกชั่นล่าสุดของจรรยา สตูดิโอ จึงนำเสนอ “เทคนิคการจักสานและก่อสร้างงานไม้ไผ่” คอลเลกชั่นกระเป๋าที่ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ ทำจากด้ายฝ้ายปั่นมือผสมไหม และสายหนังแท้ ซึ่งเป็นการนำเสนองานหัตถกรรมแบบชุมชนมาประยุกต์ใช้ผลิตเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้ทุกวัน ตัวกระเป๋าผลิตจากเส้นไหมเพื่อเป็นเส้นยืน เพิ่มความเงางาม ความละเอียด และความนุ่มลื่นน่าสัมผัส ประกอบกับด้ายฝ้ายปั่นมือที่ใช้เป็นเส้นพุ่ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และทำให้ได้เป็นพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ เทคนิคการทอที่ใช้เป็นการย้อมเส้นด้ายก่อนทอเพื่อที่จะได้กำหนดสีและพื้นผิวได้ตามที่ออกแบบไว้ ตัดเย็บด้วยการพับมุม เล่นลวดลายด้วยการจับขอบ ผูกไขว้ ซ้อนทับ จนออกมาเป็นกระเป๋าที่มีพื้นผิวคล้ายผิวตอกไผ่ โดยกระบวนการทำงาน และการผลิตเส้นฝ้าย เป็นการสร้างงานจากแรงงานชุมชนเพื่อนำมาต่อยอดเป็นสินค้าดีไซน์เฉพาะตัวของจรรยา สตูดิโอ ทั้งนี้ การเติมความคิดสร้างสรรค์เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สามารถสร้างมูลค่าตลาดที่สูงขึ้นจากการสร้างเรื่องราวและใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้สินค้า

ตอกหมุด“เชียงใหม่ดีไซน์วีค” สู่เทศกาลประจำปี

ทั้งนี้ อภิสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีแล้วนั้น ยังคาดหวังให้เทศกาลดังกล่าว กลายเป็นเทศกาลประจำปี เพื่อตอกย้ำความเป็นเมืองสร้างสรรค์และจุดหมายด้านการออกแบบของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นเสริมในเรื่องการมีส่วนร่วมของนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการและชาวบ้านในพื้นที่มากขึ้น เพื่ออนุรักษ์ทักษะฝีมือช่าง และทุนทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ รวมไปถึงการนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการสู่สายตาประชาคมโลกต่อไปในอนาคต

 


เปิดอ่าน