โวยรับป.ตรีเป็นตร.ชั้นประทวนผิดกฎเกณฑ์

ตำรวจชั้นประทวน 300 นาย ถกเครียด เผยให้ผู้จบปริญญาตรีเข้ารับราชการตำรวจในชั้นประทวน ผิดหลักเกณฑ์ เตรียมร้องเรียน ป.ป.ช.เอาผิดผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผบ.ตร.ลงมา

เสียงสะท้อนจากตำรวจชั้นผู้น้อยซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเริ่มต้นด้วยวุฒิปริญญาตรี แต่ไม่ได้รับเงินเดือนและยศตามความเหมาะสมนั้น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ตำรวจชั้นประทวน 3 รุ่น ออกแถลงการณ์เรียกร้องสิทธิดังกล่าว พร้อมนัดประชุมหารือเพื่อทวงสิทธิ์ที่ควรจะได้

 เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ได้มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เข้ารับราชการตำรวจจากการจบปริญญาตรี ได้เดินทางมาพบปะหารือกันที่ห้องประชุมบุญยะจินดา 3 สโมสรตำรวจ จำนวน 300 นาย โดย ส.ต.อ.ชารุวัฒน์ แสงสุวรรณ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 เป็นแกนนำในการทวงสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรม พร้อมกับได้แจกใบแถลงการณ์ ซึ่งได้อธิบายว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งมิชอบด้วยกฎหมาย บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขามารับราชการตำรวจชั้นประะทวน ยศสิบตำรวจตรี โดยมีมาแล้ว 3 รุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2553 รวมแล้วกว่า 9,000 นาย ถือเป็นคำสั่งทางการปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกฎหมายข้อไหนที่รับรองระบุไว้

 ส.ต.อ.ชารุวัฒน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตนและเพื่อนตำรวจได้ร่วมกันต่อสู้และคัดค้านการประกาศดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ทาง สตช.ได้ออกมารับผิดชอบ และแก้ไขให้ถูกต้อง รวมทั้งให้ยุติการกระทำดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีการรับวุฒิปริญญาตรีเข้ามารับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวนอีก เพราะหลักเกณฑ์ตามกฎของ ก.ตร.ได้ระบุว่า วิธีการสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นตำรวจ กำหนดให้รับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี แต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป แต่ทาง สตช.ได้ฝ่าฝืนรับบุคคลที่จบปริญญาตรี เข้ามารับราชการในตำแหน่งสิบตำรวจตรี ซึ่งถือว่าผิดหลักเกณฑ์ โดยทาง สตช.ได้อ้างว่า กลุ่มตำรวจที่สมัครมาตั้งแต่ต้นได้ยินยอมและสมัครใจแล้ว แต่ตนและเพื่อนๆ ได้ทำการต่อสู้ ว่าวิธีการดังกล่าวถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 "ที่ผ่านมาผมและเพื่อนๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผบ.ตร.ลงมา ซึ่งได้ทำไปตั้งแต่ปี 2551 แล้ว แต่เรื่องที่ทำก็ยังไปไม่ถึงไหน โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ก็ได้ร้องเรียนไปแล้วเช่นกันในฐานะที่เป็นประธาน ก.ตร. โดยล่าสุดได้ยื่นเรื่องไปยังศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้พิจารณาแล้ว และความผิดดังกล่าวนอกจากจะผิดในเรื่องของการปกครองแล้ว ความผิดอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ผบ.ตร.ลงมา โดยมีความผิดในมาตรา 157 ซึ่งก็จะได้ยื่นเรื่องต่อไปยัง ป.ป.ช. เพื่อเอาผิดกับผู้บังคับบัญชาต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน"

 ส.ต.อ.ชารุวัฒน์ กล่าวอีกว่า สาเหตุที่มาเรียกร้องสิทธิ์ดังกล่าว ไม่ใช่มาเพื่อยศเพื่อตำแหน่งในชั้นสัญญาบัตร แต่เป็นการเรียกร้องเพื่อความถูกต้อง และโปร่งใส เพื่อให้การบริหารปกครองมีความเป็นธรรม เพื่อเป็นบรรทัดฐานทางสังคมต่อไป เพราะกลุ่มของพวกตนมีวุฒิปริญญาตรี และมีคุณวุฒิเพียบพร้อม เทียบเท่ากับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพราะส่วนใหญ่แต่ละคนก็จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ และปริญญาตรีรัฐศาสตร์มากันทั้งนั้น ซึ่งการที่ตนเข้ามาเป็นตำรวจ เพราะอยากเป็นตำรวจจริงๆ ไม่ใช่เพื่อยศเพื่อตำแหน่ง รวมทั้งอยากเรียกร้องไปถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้ออกมาช่วยดูแล และต่อสู้ให้แก่บรรดาลูกศิษย์ที่จบมาแล้ว ต้องมาทำงานต่ำกว่าคุณวุฒิ

 ส.ต.อ.ชารุวัฒน์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการดำรงตำแหน่งชั้นประทวนดังกล่าว ยังถูกลิดรอนสิทธิต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่ายานพาหนะในการเดินทาง รวมทั้งขาดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพราะถูกจำกัดสิทธิ์ เซ็นรับรองบุตรข้าราชการก็ไม่ได้ ทำให้กลุ่มตำรวจที่จบปริญญาตรีมาไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ควรจะได้ ทั้งนี้พวกตนในฐานะบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงศักดิ์และสิทธิ์ของปริญญาบัตรที่ทุกคนมีสิทธิ์ตามกฎหมาย ดังนั้น จึงได้ร่วมมือกันในการทวงสิทธิ์ที่พึงไม่ชอบดังกล่าว เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้แก่สังคม


เปิดอ่าน