royal coronation
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ข่าวด่วน

กกต.ไม่ประกาศชื่อ "ทูลกระหม่อมหญิงฯ"เป็นบัญชีนายกฯ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 15:55 น.
กกต,ยุบ,ทษช
Shares :
เปิดอ่าน 2,023 ครั้ง

 กกต. แจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ประกาศชื่อ "ทูลกระหม่อมหญิงฯ"เป็นบัญชีนายกฯเพราะดำรงอยู่เหนือการเมือง

          กกต. แจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
         สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสํานักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประชุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้ รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แล้ว

        โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ เพราะ พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ ในหลักการเกี่ยวกับการดํารงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดํารงตําแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

        ทั้งนี้ตามพระราช โองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

   

Shares :
เปิดอ่าน 2,023 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ