"กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร"วอนลดนำเข้าเครื่องใน

Breaking news  :  13 มิ.ย. 2561

"กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร"วอนลดนำเข้าเครื่องในสุกร ตลอด 3 เดือนหน้า ชี้รัฐเร่งแก้ผลกระทบกดดันราคาในประเทศ"

            13 มิถุนายน 2561 "กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร วอนลดนำเข้าเครื่องในสุกร ตลอด 3 เดือนหน้า ชี้รัฐเร่งแก้ผลักระทบกดดันราคาในประเทศ"

 

 

          นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานที่ประชุมร่วมระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร โดยมีนายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม นายกสมาคมผูเลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี และนายวัชร เตชะสัตยา บริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด กับ ผู้นำเข้าเครื่องใน โดยมีจุดประสงค์ในการแก้ทุกจุดตลอดห่วงโซ่การค้าสุกรและลดผลกระทบกดดันราคาในทุกปัจจัย

 

          ทั้งนี้ได้สรุปว่าขอให้ผู้นำเข้าลดการนำเข้าในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เพราะกลุ่มผู้เลี้ยงประเมินว่าปริมาณเครื่องในปัจจุบันที่นำเข้ามามากเกินและจำหน่ายในราคาต่ำ เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาจำหน่ายเนื้อสุกร  และให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินำเสนอแผนการควบคุมการนำเข้าเครื่องใน

 

          โดยยกตัวอย่างโครงสร้างการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี ที่มีโครงสร้างช่วยชาวไร่ข้าวโพด เพื่อนำเสนอเป็นมาตรการขอความร่วมมือ หรือ มาตรการคำสั่งจากส่วนราชการ ซึ่งจะเน้นให้จัดซื้อเครื่องในภายในประเทศ โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจะดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ กับ ผู้นำเข้าในลักษณะจับคู่ทางธุรกิจเพื่อให้จัดซื้อจัดหาในประเทศก่อน