royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 - 04:17 น.
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
Shares :

คอลัมน์ - ไม้ใบทำเงิน โดย - อุดม ฐิตวัฒนะสกุล    udomgarden1@gmail.com 

 

    งานทุกๆอย่างที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จมักมีที่มาจากจุดเล็กๆ หลายคนต้องจดจำในคำที่เรียกสั้นๆว่า ‘เริ่มต้น’ ที่ต้องกำหนดกรอบการทำงานและทิศทางให้ชัดเจน รวมถึงการคิด วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆไปสู่การวัดและประเมินผลในสถานการณ์ที่มีผลต่อการดำเนินงาน 

 

              ในภาคส่วนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ก็มีการนับการเริ่มต้นและเริ่มต้นใหม่ในการผลิตทุกๆครั้งในรอบปีด้วยเช่นกัน โดยยึดถือวันแรกเริ่มการเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูฝน(วัสสานฤดู)เป็นจุดเริ่มต้นตามสถานการณ์และตามความเชื่อที่ต่อเชื่อมกับงานพระราชพิธี พืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ให้ได้เป็นขวัญและกำลังใจแก่คนในอาชีพเกษตรตลอดมา

             เดิมทีมีการยึดถือช่วงเริ่มต้นการทำนา เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนเป็นเกณฑ์(นาปี) จากนั้นได้มีการทำนานอกฤดูในพื้นที่ที่มีความพร้อมเรื่องน้ำตามโอกาสอันเอื้ออำนวย(นาปรัง) จนกระทั่งเกิดการขยายตัวทางสาขาอาชีพเกษตรอื่นๆขึ้นอีกมากมาย แต่ก็ยังคงมีการใช้แนวทางปฏิบัติตามจุดเริ่มต้นเดิมที่ยังคงเป็นความเชื่อในเรื่องแห่งความเป็นสิริมงคล และยังคงกำหนดถึงการเริ่มต้นนี้ได้สืบต่อกันมา

          แต่ละท้องที่ทั่วทุกภูมิภาคอาจมีความพร้อมแตกต่างกันไป จึงมีการกำหนดช่วงการจัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่”หรือที่เรียกสั้นๆว่าฟิลเดย์(Field Day)ขึ้นมาในนโยบายหลักจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้จัดงานขึ้นในพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน เพื่อการเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ

           ทั้งรับรู้ข้อมูลข่าวสารและช่องทางทางการตลาดต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเหมาะสมต่อการผลิตของตนเอง ทั้งยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง หรือจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากหน่วยงานต่างๆ ดั่งทุกครั้งที่งานเวียนมาถึง ซึ่งนับเป็นการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง 

         และในปีนี้ก็ยังคงมีการจัดในช่วงเวลาอันเป็นมงคลดั่งเดิม แต่ที่พิเศษไปจากทุกปีที่ผ่านมาคือส่วนสถานที่ของการจัดงานได้มีการเปลี่ยนจากเดิมที่จัดอยู่ในส่วนราชการหรือสถานที่สาธารณะ มาเป็นพื้นที่ของเกษตรกรที่เป็นศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.(ศูนย์เครือข่าย) ใช้เป็นสถานที่จัดงาน โดยมีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี การจัดงานฟิลเดย์จึงเป็นดั่งสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ในพื้นที่ ที่เวลาหมุนเวียนให้ได้เริ่มต้นใหม่ของงานเกษตรอีกครั้งหนึ่ง

         การจัดงานฟิลเดย์ในทุกๆที่ โดยทั่วไปจะมีการจัดงานภายในวันเดียวเท่านั้น ส่วนใหญ่ผู้เข้าชมงานจึงเป็นเกษตรกรในพื้นที่ และผู้สนใจในละแวกใกล้เคียง อาจมาจากที่อื่นไกลบ้างก็ด้วยการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายมีใจช่วยกันเผยแพร่ และก็ยังมีบุคคลอื่นที่มีความสนใจกิจกรรมภายในงานของแต่ละเขตพื้นที่ที่มีเนื้อหาสาระที่เหมือนหรือต่างกันออกไปตามแต่บริบทของพื้นที่นั้นๆ 

 

        อย่างงานที่อำเภอดำเนินสะดวก เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญและมีความหลากหลาย อาทิ ผลไม้ ผัก พืชพันธุ์ที่ผลิตได้ดีในพื้นที่นี้ มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์และประมงน้ำจืด ซึ่งการจัดกิจกรรมในงานก็เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับพื้นที่และสภาพแวดล้อม และยังมีกิจกรรมการเรียนรู้และสาธิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้สร้างชื่อให้กับเขตพื้นที่นี้อีกมากมายทั้งยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอม การจัดการชมพู่ การเลี้ยงปลาสวยงาม การผลิตและการจัดการไม้ประดับตัดใบ ทุกๆอย่างที่พร้อมจะถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เพิ่งเริ่มต้น หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมต่างๆภายในงาน นอกจากดังที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆอื่นอีกมากมาย แต่จะขอไว้อธิบายเพิ่มเติมในฉบับต่อไปครับ..

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ