"ไทย"ถกเวที APTERR  รุกบทบาทมนุษยธรรม 

"ไทย"ร่วมถกเวทีคณะมนตรี APTERR  รุกบทบาทการดำเนินงานเสริมความร่วมมือด้านมนุษยธรรม คาดตุลาคม รมต.อาเซียนบวกสามด้านเกษตร-ป่าไม้ลงนามในพิธีสารร่วมกัน

            14 มี.ค.61 นายวิณะโรจน์   ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะผู้แทนคณะมนตรี APTERR (Council Member) ของประเทศไทย ถึงการร่วมประชุมคณะมนตรีขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council) ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งประกอบด้วยคณะมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี 

          การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 พร้อมหารือเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณสำหรับปี 2561 ของสำนักเลขานุการ APTERR ตลอดจนพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจของคณะมนตรี APTERR รวมทั้งประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลง APTERR ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริจาคเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการของสำนักเลขานุการ APTERR ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ปี 2561 – 2565) 

          สำหรับไทยจะบริจาคเงินเพื่อการดำเนินงานในอัตราปีละ 8,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเนื่องไปอีก 5 ปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ APTERR  ให้สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยภายหลังจากที่ประเทศสมาชิก APTERR ได้ให้ความเห็นชอบแบบฉันทามติแล้ว สำนักเลขาธิการอาเซียนจะนำร่างพิธีสารฯ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเกษตรและป่าไม้อาเซียนบวกสาม (SOM-AMAF+3) ให้ความเห็นชอบ โดยคาดว่าจะมีการลงนามในพิธีสารฯ ดังกล่าว โดยรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านเกษตรและป่าไม้ทั้ง 13 ประเทศ ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียนบวกสาม ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

           การดำเนินงาน APTERR ที่ผ่านมาของประเทศไทย ในฐานะการเป็นประเทศเจ้าภาพ (Host Country) ที่จัดตั้งสำนักงานเลขานุการ APTERR  ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ทำการ ณ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไปช่วยปฏิบัติงาน ณ สำนักเลขานุการฯ และดำเนินการตามกฎหมายในประเทศเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของไทย ที่ได้ตรา “พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการ APTERR” เพื่อให้สำนักเลขานุการฯ มีสภาพบุคคลในประเทศที่ตั้ง และได้รับสิทธิพิเศษและการอำนวยความสะดวกตามกฎหมายของประเทศไทย

          นอกจากนี้ ไทยได้ร่วมให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก APTERR ด้วยการบริจาคข้าวเมื่อเกิดภัยพิบัติและขาดแคลน โดยเฉพาะในช่วงการเกิดพายุไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2557 ซึ่งไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ฟิลิปปินส์ จำนวน 5,000 ตัน  ขณะเดียวกันไทยยังได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรดังกล่าวในคราวประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่   ปี 2554 ด้วยเช่นกัน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคข้าวผ่าน APTERR เป็นจำนวนเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อข้าวของประเทศไทยจำนวน 50 ตัน และข้าวบรรจุกระป๋อง จำนวน 31,000 กระป๋อง  ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมบทบาทของการประสานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมร่วมกัน

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่