ปลูกผักหวานบ้านเพื่อการค้าดีกว่าพืชชนิดอื่นอย่างไร?

โดย -โต๊ะข่าวเกษตร

 ปลูกผักหวานบ้านเพื่อการค้าดีกว่าพืชชนิดอื่นตรงไหน?

มีพืชผักมากมายที่เกษตรกรสามารถปลูกและจำหน่ายได้ แต่ทำไมจึงเลือกปลูกผักหวานบ้านแทนพืชผักชนิดอื่นๆ

1.ผักหวานบ้านเป็นพืชที่สามารถปลูกครั้งเดียวก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นานอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นอยู่กับการดูแลที่ถูกวิธี นั้นหมายความว่าเกษตรกรจะลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่มีรายได้ตลอด โดยอาจจะทยอยเก็บทุกวัน ทุก3วันหรือทุก7วันก็ได้หรือไม่เก็บยอดก็ไม่เสียหาย สร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกทุกวัน

2.ให้ผลตอบแทนเร็ว เพียง 3 เดือนหลังปลูกก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ เมื่ออายุได้ 7เดือนให้ผลตอบแทนต่อเดือนสูง 1ไร่สามารถทำเงินได้มากกว่า 40,000 /เดือน

3.ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยเมื่อเทียบกับพืชผักชนิดอื่นๆ

4.ทางด้านการตลาด ผักหวานปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ราคาขายในตลาดบางช่วงสูงถึง 200 บาท/กิโลกรัม และราคาไม่ต่ำกว่า 100 บาท/กิโลกรัม

5.ผักหวานบ้านเป็นพืชที่ปลูก และเติบโตง่าย ต้านทานโรคได้ดี มีศัตรูทางธรรมชาติน้อยมาก ง่ายต่อการดูแลรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับพืชผักชนิดอื่นๆ เกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง

6.ผักหวานบ้านเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยและการดูแลน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพืชผักชนิดอื่นๆ

7.สามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งปี และเมื่อเกษตรยังไม่เก็บผลผลิตก็ไม่เสียหายแต่กลับโตและพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆสามารถตัดกิ่งขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

8.ผักหวานบ้านไม่มีหนาม ต้นไม่สูง การเก็บผลผลิตทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

9.ผักหวานบ้านสามารถปลูกเป็นพืชรองร่วมกับต้นไม้อื่นๆได้ เช่นปลูกในสวนมะนาว สวนมะม่วง สวนฝรั่ง สวนลำใยเป็นต้น เนื่องจากผักหวานบ้านเป็นพืชที่เติบโตได้ดีมากในพื้นที่มีร่มเงาและเป็นการสร้างรายได้ก่อนพืชหลักให้ผล


เปิดอ่าน