'ต้นรัง'ปลูกแล้วมั่นคง

ไม้ดีมีประโยชน์ : 'ต้นรัง' ปลูกแล้วมั่นคง : โดย...นายสวีสอง

 

                         คนยุคก่อนถือว่า "ต้นรัง" เป็นไม้มงคล เชื่อว่าหากปลูกแล้วจะทำให้ชีวิตมีความมั่นคง อยู่เย็นเป็นสุข  ปัจจุบันเป็นพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี

 

                         เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ในวงศ์ DIPTEROCARPACEAE สูง 15-20 เมตร ลำต้นตรง เปลือกต้นสีเทา มีแตกเป็นร่องตามความยาวของลำต้น

 

                         ใบ เป็นใบเดี่ยวขึ้นเรียงสลับตามกิ่ง ทรงรี โคนใบเว้า ปลายมน  มีเส้นแขนงใบ 7-11 คู่

 

                         ดอก สีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง เป็นช่อ กลีบบิดเวียนเป็นกังหัน ปลายกลีบม้วน กลิ่นหอมอ่อนๆ

 

                         ผล ทรงแหลมรูปกระสวย มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก ทรงปีกเป็นใบพาย โคนปีกทั้ง 5 ปีก จะห่อหุ้มตัวผล

 

                         ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนปนกรวด และดินทราย แสงแดดเต็มวัน

 

 

--------------------

(ไม้ดีมีประโยชน์ : 'ต้นรัง' ปลูกแล้วมั่นคง : โดย...นายสวีสอง)

 

 

 


เปิดอ่าน