'เดื่อดิน'ยอดอ่อนใช้แกงอ่อม

ไม้ดีมีประโยชน์ : 'เดื่อดิน' ยอดแกงได้ : โดย...นายสวีสอง

                           "เดื่อดิน" หรือชื่อพื้นบ้าน “เคือไส้ตัน” มีถิ่นกำเนิดแถบภูมิภาคอินโดจีน อินเดีย พม่า บ้านเราพบทางภาคเหนือ ตะวันออก นอกจากใบและดอกจะสวยโดดเด่นแล้ว ชาวอีสานยังนิยมนำเนื้อไม้ทำหลอดด้ายหรือกระสวยทอผ้า ส่วนยอดอ่อนใช้แกงอ่อม ชอบดินทุกสภาพ แสงแดดเต็มวัน 

                           เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ในวงศ์ Apocynaceae อาศัยเลื้อยพันไม้อื่น ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางเหนียว สีขาว สูงราว 1-3 เมตร

                           ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนเรียงสลับตรงข้ามเป็นคู่ ทรงรี ขอบขนาน โคนมนสอบ ปลายเรียวแหลม สีเขียวปนส้ม ยาว 4-8 เซนติเมตร

                           ดอก เป็นช่อกระจุก ออกตามซอกใบที่ปลายยอด กลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันคล้ายรูปดาว ปลายมนบิดเวียนแยกเป็น 5 แฉก สีขาว   

                           ผล เป็นฝักคู่ คล้ายกระบอก เมื่อแก่แห้งจะแตกออก ขั้วเมล็ดมีพู่ขน สีน้ำตาลอ่อน ยาว 10-25 เซนติเมตร

                         ขยายพันธุ์ โดยการปักชำเถา  

 

 

 


เปิดอ่าน