'ยอป่า'รากแก้เบาหวาน

ไม้ดีมีประโยชน์ : 'ยอป่า'รากแก้เบาหวาน โดย...นายสวีสอง

               ที่หน้าลานเลโฮมสเตย์ ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ มี "ยอป่า "ต้นใหญ่ปลูกไว้ คนอีสานถือว่ายอป่าเป็นไม้มงคล มักใช้ในพิธีกรรมงานบุญต่างๆ มีให้เรียกไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น คุย, โคะ, สลักป่า, สลักหลวง คนโบราณนิยมปลูกยกไว้ในบริเวณบ้าน เชื่อว่าจะป้องกันจัญไรได้

               ยอป่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ Morinda coreia Buch.Ham. จัดอยู่ในวงศ์ RUBIACEAE เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 4-15 เมตร ผลัดใบ ต้นใบกิ่งก้านคล้ายยอบ้าน ผิดแต่ยอป่าใบแคบ ยาวเรียกว่า มีผลกลม ผิวนอกเป็นปุ่มปมไม่ลึกเหมือนยอบ้าน ทั้งมีขนาดเล็กกว่า กลิ่นฉุนน้อยกว่า เนื้อเยื่อข้างในขาวและมีน้ำมาก พบขึ้นอยู่ตามเบญจพรรณทั่วๆ ไป ดอกมักออกระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม และเป็นผลระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม

               สรรพคุณทางยาใช้ราก แก้เบาหวาน แก่น ต้มน้ำดื่ม บำรุงเลือด ผลอ่อน แก้อาเจียน ผลสุก ขับระดู ขับลม ใบ อังไฟพอตายนึ่ง ปิดหน้าอก หน้าท้อง แก้ไอ แก้จุกเสียด หรือตำพอกศีรษะ ฆ่าเหา ชาวบ้านใช้รากย้อมผ้าให้เป็นสีแดง  ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำกล้า

.......................
(ไม้ดีมีประโยชน์ : 'ยอป่า'รากแก้เบาหวาน โดย...นายสวีสอง)


เปิดอ่าน