เมื่อวัสดุปิดแผลไม่เพียงแค่ป้องกันสิ่งสกปรกเข้าบาดแผล และดูดซับสารคัดหลั่งจากบาดแผลเท่านั้น  แต่ยังสามารถช่วยสมานแผลรวมไว้ในแผ่นเดียว ทำให้แผลหายเร็วขึ้น ด้วยนวัตกรรมวัสดุปิดแผล “ไบโอเซลลูโลส”

“แผ่นปิดแผลไบโอเซลลูโลส” คืองานวิจัยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. ได้พัฒนาคิดค้นวัสดุ  ”ไบโอเซลลูโลส”  ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นเส้นใยเซลลูโลสบริสุทธิ์ผลิตจากจุลินทรีย์ เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย 55 นาโนเมตร ทำให้โครงสร้างของวัสดุปิดแผลชนิดนี้มีพื้นที่ผิวสูง สามารถดูดซึมน้ำและควบคุมปริมาณความชื้นที่เหมาะสม อีกทั้งกระตุ้นการรักษาบาดแผลด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของไบโอเซลลูโลส สร้างสภาวะที่เหมาะสมในการรักษาบาดแผลของร่างกาย ลดอาการเจ็บแผล เร่งให้บาดแผลหายเร็วขึ้น และลดโอกาสในการเกิดแผลเป็น เรียกได้ว่าไบโอเซลลูโลส ส่งผลให้ร่างกายมนุษย์รักษาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีจากภายนอก    

แม้ว่าไบโอเซลลูโลส จะมีประสิทธิภาพในการรักษาบาดแผล  แต่ในอดีตก็ยังมีข้อจำกัดในการนำมาใช้งาน ดังนั้นสถาบันนวัตกรรม ปตท. จึงได้ผลิตไบโอเซลลูโลส ออกมาในรูปของไฮโดรเจล (Hydrogel) ที่เสริมแรงด้วยผ้าคอตตอนโครงร่างตาข่าย ทำให้ไม่ติดบาดแผล  ลดอาการเจ็บบาดแผลของผู้ป่วยในระหว่างเปลี่ยนวัสดุปิดแผล  นอกจากนั้นผิวสัมผัสและความเย็นของเจลยังช่วยลดอาการเจ็บที่บาดแผลได้อีกด้วย  

แผ่นปิดแผลไบโอเซลลูโลส นวัตกรรมทางการแพทย์ไทยสู่ระดับสากล

จากความสำเร็จของงานวิจัย  วัสดุปิดแผลชนิดไบโอเซลลูโลส ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานในระดับคลินิกแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล  ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นผลงานประดิษฐ์ของ ปตท. ชิ้นนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทองในงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับนานาชาติครั้ง ที่ 45 (International Exhibition of Inventions Geneva 2017) รวมทั้งได้ขยายไปสู่การผลิตเวชภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานทางด้านการแพทย์อย่าง สถาบันโรคผิวหนัง และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพความสามารถทางด้านการแพทย์ของไทยที่จะสร้างเส้นทางของการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่การผลิตเวชภัณฑ์สำหรับใช้งานทางการแพทย์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

แผ่นปิดแผลไบโอเซลลูโลส นวัตกรรมทางการแพทย์ไทยสู่ระดับสากล

ถือได้ว่าแผ่นปิดแผลไบโอเซลลูโลส  คือการพัฒนาคิดค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลในท้องตลาดทั่วไป โดยมีคุณสมบัติดูดซับสารคัดหลั่ง และสมานแผลรวมไว้ในแผ่นเดียว  ทำให้แผลหายเร็วขึ้น และผลงานนวัตกรรมไบโอเซลลูโลสนี้จะเป็นต้นแบบที่ ปตท. นำไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางอื่นในอนาคต