อาการเจ็บหน้าอกนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด คือ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Myocardial infarction) แต่ทุกครั้งที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นอาการของโรคกระเพาะ หรือกรดไหลย้อนเสียมากกว่า ทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่ตรงจุด ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวว่ามีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ ควรมาเช็คให้แน่ใจดีกว่าว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่  

นพ.ธนาภูมิ พงษ์กิจพิศาล อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า อาการแน่นหน้าอกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เนื่องจากมีไขมันสะสมเพิ่มขึ้นภายในผนังหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเวลาผ่านไปไขมันที่สะสมอยู่จะรวมตัวกันมากขึ้นจนเป็นแผ่นหนา ส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจสูญเสียความยืดหยุ่นและเสี่ยงต่อการปริแตกได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อเกิดความผิดปกติต่างๆ ขึ้นกับหลอดเลือดหัวใจ หากไม่ระวังดูแลตัวเองให้ดี อาจนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในที่สุด

ถึงแม้ว่าอาการเจ็บแน่นหน้าอกพร้อมกับมีอาการร้าวไปที่แขนร่วมด้วยนั้น จะเป็นอาการที่มักจะเจอในโรคหัวใจ แต่ก็ไม่ได้บ่งชี้ว่านั่นเป็นอาการของโรคหัวใจเสมอไป เพราะบางคนที่มีอาการอาจมาจากการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายหักโหมมากจนเกินไป หรือทรงตัวผิดท่าก็อาจทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้เหมือนกัน แต่สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงของโรคหัวใจอยู่แล้ว คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ผู้หญิงที่หมดประจำเดือน ผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงหรือหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจก็มีโอกาสเป็นเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน และผู้ที่มีประวัติการสูบบุหรี่ หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกและมีความเสี่ยงตามที่กล่าวไปข้างต้น ควรรีบมาโรงพยาบาลฯ เพื่อตรวจกราฟหัวใจและรับการรักษาโดยแก้ไข การอุดตันของหลอดเลือด ซึ่งทำได้โดยการใช้ยา หรือทำบอลลูนขยายหลอดเลือด หรือทั้ง 2 วิธีควบคู่กัน

สำหรับการป้องกันผู้ป่วยควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจ เช่น งดสูบบุหรี่ มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงความเครียด อีกทั้งต้องรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์และควรมาพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงอาการปัจจุบันของตน โดยให้แพทย์ติดตามผลและให้คำแนะนำเพื่อการรักษาที่ตรงจุด โดยต้องปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

ปัจจุบัน ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการให้บริการ พร้อมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ทำให้การรักษาสามารถทำได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังสามารถดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิตลอด 24 ชั่งโมง และมีบริการรถ Mobile ICU เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน สายด่วนศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โทร.081-870-3538-40

นพ.ธนาภูมิ พงษ์กิจพิศาล

 

ภาพประกอบ – อาการแน่นหน้าอก