การประปานครหลวง (กปน.) ชวนคนไทยรวมใจประหยัดน้ำ โดยใช้เท่าที่จำเป็น และไม่เปิดน้ำไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์

รู้กันไหมว่า? เรามีกิจกรรมการใช้น้ำมากมายในแต่ละวัน หากทุกคนช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำต่างๆ ก็จะสามารถสงวนทรัพยากรน้ำไว้ใช้ในอนาคตได้อีกเยอะเลย

 

#MWA #ChangeforbetterCare #Savewater #การประปานครหลวง