royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์

กปภ. จับมือ กฟภ. ทีโอที ลงนาม MOU พัฒนาการให้บริการ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 - 16:19 น.
การประปาส่วนภูมิภาค,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ทีโอที
Shares :
เปิดอ่าน 7,627 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน ของ 3 หน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “One Stop Service ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต” โดยเปิดใช้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในการขอใช้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ได้ ณ จุดบริการเดียว เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการในอนาคต เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

--------------------------------------
กองสื่อสารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค 
โทร. 02 551 8101-4

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ