ประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์โชว์เคสความสำเร็จแปลงใหญ่ข้าวที่สหกรณ์การเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์โชว์เคสความสำเร็จแปลงใหญ่ข้าวที่สหกรณ์การเกษตร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ความสำเร็จ แปลงใหญ่ข้าวที่สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เกษตรกรสมาชิกยันเห็นผลจริง ได้ข้าวเพิ่มเป็นไร่ละ 1.2 ตัน ต้นทุนลดไร่ละ 193 บาท

เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ การันตีเต็มร้อยโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นผลจริงจับต้องได้  ได้ข้าวเพิ่มเป็นไร่ละ 1.2 ตัน แถมต้นทุนการผลิต               ลดไร่ละ 193 บาท ตลาดกว้างโรงสีรับหมด

กรมส่งเสริมสหกรณ์โชว์เคสความสำเร็จแปลงใหญ่ข้าวที่สหกรณ์การเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย ผลการดำเนินการตามโครงการฯ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถส่งเสริมให้เกิดแปลงใหญ่ที่ดำเนินการในระบบสหกรณ์แล้วรวมจำนวนถึง 600 แปลง สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 59,454 ราย พื้นที่ 740,846 ไร่ใน 73 จังหวัด ทั้งนี้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะเน้นการใช้กลไกการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเข้าด้วยกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ พร้อมทั้งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดมีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดโดยการบริหารจัดการร่วมกันด้วยวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

 

“ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม ด้านการผลิต ด้านการจำหน่าย บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลร่วมกัน  ดังนั้นภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ทำให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 1,075 บาทต่อไร่ พร้อมกับการส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้รับซื้อ ทั้งบริษัทเอกชน ตลาดโมเดิร์นเทรด หน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์”

กรมส่งเสริมสหกรณ์โชว์เคสความสำเร็จแปลงใหญ่ข้าวที่สหกรณ์การเกษตร

 

 

 

 

 

 

นายวิศิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  และได้ประสบความสำเร็จ ถือเป็นเกษตรแปลงใหญ่ข้าวต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้งยังได้รับรางวัลแปลงใหญ่ระดับประเทศ รางวัลชมเชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยมีความโดดเด่นในการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ ด้านการลดต้นทุนการผลิตด้วยจัดการปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยามาจำหน่ายในราคาถูก และให้บริการเครื่องจักรกลต่างๆ เป็นต้น จากผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ส่งผลดีต่อเกษตรกรสมาชิก ทั้งด้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมสหกรณ์โชว์เคสความสำเร็จแปลงใหญ่ข้าวที่สหกรณ์การเกษตร

ขณะที่ นายประพันธ์ มายรรยง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ในฐานะเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ข้าว กล่าวว่า ภายใต้การเข้ามาส่งเสริมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จึงได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ปี 2559 และต่อเนื่องมา จนถึงปีพ.ศ. 2563 ด้วยมีเกษตรกรสมาชิกให้ความสนใจ และสมัครเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีแปลงใหญ่ข้าวที่ดำเนินการรวม 3 แปลง จำนวนสมาชิกรวม 736 ราย พื้นที่ดำเนินการรวม 14,125 ไร่ โดยในภาพรวมประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก    

กรมส่งเสริมสหกรณ์โชว์เคสความสำเร็จแปลงใหญ่ข้าวที่สหกรณ์การเกษตร

“ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้ามาสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผนวกกับที่สหกรณ์มีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องจักรกล และสถานที่ ซึ่งมาจากทุนของสหกรณ์เองและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดต้นทุนในส่วนของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ได้ถึงไร่ละ 193 บาท ผลผลิตจากเดิม 1,000 กก.ต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 กก.ต่อไร่ ค่าบริการรถเกี่ยวข้าวสมาชิกที่เข้าแปลงใหญ่ในอัตรา 400 บาทต่อไร่ เมื่อจำหน่ายผลผลิตแล้วสหกรณ์จ่ายคืนสมาชิกแปลงใหญ่ในราคาตันละ 200 - 500 บาท ขณะที่ด้านการตลาด เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะนำข้าวมาจำหน่ายให้กับโรงสีสหกรณ์ จากนั้นจะนำไปแปรรูปจำหน่ายในรูปข้าวสารบรรจุถุงสำเร็จ ในชื่อการค้าว่า ข้าวอุดม ซึ่งมีการส่งไปจำหน่ายในตลาดต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และจังหวัดต่าง ๆ นำมาซึ่งรายได้และผลกำไร ที่จะถูกนำมาปันผลให้กับเกษตรกรสมาชิก”นายประพันธ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์โชว์เคสความสำเร็จแปลงใหญ่ข้าวที่สหกรณ์การเกษตร

ด้านนางวิรัตน์ ศรีสุข สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปรากฏว่าได้รับการสนับสนุนในทุกด้าน ไม่ว่า เงินทุน ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคในการทำนาให้ได้ผลผลิตเพิ่ม ซึ่งส่งผลทำให้เกษตรกรอย่างเรามีรายได้มากขึ้นมีเหลือเก็บเหลือใช้มากกว่าเดิม

ส่วนนายเบิ้ม จันทร์กีบ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวเสริมว่า การเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพ เมื่อมีเมล็ดพันธุ์ข้าวดี ปุ๋ยดี ก็ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มถึงไร่ละ 1 ตันกว่า ขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลง ทำให้ชีวิตดีขึ้นมีอยู่มีกินมากกว่าแต่ก่อน

 

logoline