ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาเข้าชมนิทรรศการ

          เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกร็ดประวัติความเป็นมาของ “ของขวัญจากอเมริกา” ที่จัดแสดงในนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ : ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2361-2561” ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดกิจกรรมเสวนา “ของขวัญจากสหรัฐอเมริกา” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสองพิพิธภัณฑ์ต้นสังกัดของวัตถุที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการดังกล่าวมาเป็นวิทยากร ได้แก่ ศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ศิริเพ็ญ วรปัสสุ และ แพรวชมพู ชุณหอุไร พนักงานจดหมายเหตุและภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมถ่ายทอดความสำคัญของของขวัญแต่ละชิ้นที่มีการแลกเปลี่ยนกันในช่วงเวลาสองศตวรรษอันสำคัญนี้ ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันก่อน

ศุภวรรณ นงนุช

          ในงานเสวนา ศุภวรรณ นงนุช ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจของของขวัญชิ้นสำคัญ ได้แก่ ภาพเหมือนประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นผลงานของเรมบรั้นต์ พีล (พ.ศ.2321-2403 ) และภาพเหมือนประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซ โดยศิลปินไม่ทราบชื่อ ทั้งสองภาพเป็นของขวัญจากประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพ.ศ.2399

ศิริเพ็ญ วรปัสสุ-แพรวชมพู ชุณหอุไร

          จากนั้นศิริเพ็ญ วรปัสสุ และ แพรวชมพู ชุณหอุไร ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ร่วมถ่ายทอดเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจจากของขวัญ อาทิ นิตยสารไทม์ ฉบับ 20 เมษายน พ.ศ.2472 ปีพิมพ์ที่ 17 ฉบับที่ 16 และคำกราบบังคมทูลในพิธีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย Harvard College เมื่อ พ.ศ.2474

นิตยสารไทม์ ฉบับ 20 เมษายน พ.ศ.2472

     สำหรับของขวัญแห่งมิตรภาพมีตัวอย่างนับไม่ถ้วนที่แสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือและไมตรีจิตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีต่อกันตลอดมา โดยสื่อสารผ่านของขวัญ อาทิ พระราชสาสน์, พระบรมฉายาลักษณ์และภาพเหมือนประธานาธิบดี, เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์, เครื่องถมทอง, ฉลองพระองค์และสิ่งทอ, ศาสนวัตถุ, เครื่องมือและเครื่องดนตรี, ศัสตราวุธ และของขวัญพระราชทานอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 200 ปีความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา เปิดให้เข้าชมไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ