15 มกราคม 2563  เว็ปไซด์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยระบุว่า  อุทยานแห่งชาติภูเรือ อีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติของเมืองเลยที่ขึ้นชื่อว่ามีความหนาวมาก ๆ 

 

 

ทั้งนี้เมื่อใดที่อุณภูมิในบ้านเราลดลง... ภูเรือ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น ยอดภูเรือ ผาโหล่นน้อย ผาซำทอง ลานสาวเอ้ หรือแม้แต่น้ำตกก็ยังมีน้ำตกห้วยไผ่ใ้ห้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมความงามถึงแม้ว่าช่วงฤดูหนาวอาจจะมีน้ำน้อยสักนิดก็ตาม หากไปพักในช่วงปีใหม่ที่นี่หนาวมาก ประกอบกับช่วงนั้นเป็นคืนข้างแรมฟ้ามืด ในยามคำคืนบนท้องฟ้าเหนือผืนป่าภูเรือมีดาวที่นับจำนวนไม่ได้แน่นอนให้ได้ชมแบบที่เรียกว่าอลังการ...อยากไปสัมผัสหนาว ชมดาวยามค่ำคืน และชมวิวทิวทํศน์ที่สวยๆ ภูเรือก็คืออีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติที่ท่านไม่ควรพลาด