6 มกราคม 2563  ไม่ว่าสายบุญ สายไหนก็ห้ามพลาด....อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพระบาทพวง (เขาคิชฌกูฏ)

 


 

 

อีกมุมท่องเที่ยว...เขาคิชฌกูฏเชิงอนุรักษ์

 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า 
ขณะนี้ได้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว   อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏได้จัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพระบาทพวง (เขาคิชฌกูฏ) นอกงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)

 

 

อีกมุมท่องเที่ยว...เขาคิชฌกูฏเชิงอนุรักษ์

 

 

จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ เที่ยวชมสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ บนยอดเขาพระบาท ซึ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นโครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระจายนักท่องเที่ยว เพื่อลดความแออัดในช่วงงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) อีกทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย
 

อีกมุมท่องเที่ยว...เขาคิชฌกูฏเชิงอนุรักษ์

 

 

 

อีกมุมท่องเที่ยว...เขาคิชฌกูฏเชิงอนุรักษ์

 

 

 

อีกมุมท่องเที่ยว...เขาคิชฌกูฏเชิงอนุรักษ์