**************************

 

ถ้าพูดถึงกีฬาซีเกมส์ที่เพิ่งจบไปสดๆ ร้อนๆ คนไทยน้อยคนจะรู้ว่า ต้นกำเนิดจริงๆ มาจาก “กีฬาแหลมทอง”

 

โดยวันนี้เมื่อ 60 ปีก่อน ตรงกับวันที่ 12 ธันวาคม 2502 เป็นวันแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งแรก โดยไทยเป็นเจ้าภาพ

 

และรู้หรือไม่ว่าต้นคิดกีฬาแหลมทองนั้น ไม่ใช่ประเทศไหนเลย แต่เป็นประเทศไทยเราเองที่ริเริ่มให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในภูมิภาคอาเซียนขึ้นซึ่งน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 

 

12 ธ.ค.2502 กำเนิด กีฬาแหลมทอง ภาคภูมิใจ ไทยริเริ่ม

 

 

สำหรับประวัติของกีฬาแหลมทอง หรือ SEAP GAMES นั้น ย่อมาจาก South–East Asia Peninsular Games กำเนิดขึ้นเมื่อราวๆ ปลายปี 2500 ด้วยการริเริ่มของ คุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ หลังจากที่เห็นว่าช่วนั้นประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้มีการติดต่อทางการกีฬากันเป็นประจำ

 

เช่น ประเทศพม่าได้มีสาส์นเชิญประเทศไทยให้ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขัน ฟุตบอล รักบี้ แบดมินตัน เทนนิส มวยสากล บาสเกตบอล กรีฑา บ่อยๆ จนเรียกได้ว่าเป็นประเพณีไปแล้ว

 

เมื่อเป็นเช่นนั้น คุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ปิ๊งไอเดียขึ้นนมาว่าน่าจะจัดแข่งขันกีฬาระหว่างชาติในกลุ่มแหลมทองขึ้น ในลักษณะคล้ายคลึงกับ “เอเชี่ยนเกมส์” หรือ “โอลิมปิกเกมส์” เพราะประชาชาติที่อยู่ในภาคพื้นนี้มีความเป็นอยู่ อากาศและรูปร่างคล้ายคลึงกันมาก

 

 

 

12 ธ.ค.2502 กำเนิด กีฬาแหลมทอง ภาคภูมิใจ ไทยริเริ่ม

 

 

และยังเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติในกลุ่มแหลมทองให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเกมส์ใหญ่ๆ ดังกล่าว

 

ทั้งยังเพื่อให้นักกีฬาของแต่ละประเทศในแถบนี้ได้มีความสามารถฝึกฝนสมรรถภาพของตนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และที่สำคัญคือยังเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างชาติอาเซียนด้วยกันอีกด้วย

 

 

12 ธ.ค.2502 กำเนิด กีฬาแหลมทอง ภาคภูมิใจ ไทยริเริ่ม

พิธีเปิดการแข่งขันครั้งแรก ภาพจาก https://pantip.com/topic/39443628

 

 

 

ด้วยมูลเหตุดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2501 และลงมติให้พิจารณาวางโครงการ ได้ประชุมปรึกษาหารือกันหลายวาระ

 

ในที่สุดได้ตกลงที่จะให้มีการแข่งขันครั้งแรกขึ้น ให้ชื่อการแข่งขันในภาษาอังกฤษว่า “South East Asia Peninsular Games” และเรียกชื่อภาษาไทยว่า “การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศภาคพื้นแหลมทอง” ซึ่งย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SEAP GAMES” และย่อเป็นภาษาไทยว่า “กีฬาแหลมทอง”

 

ว่ากันว่าตอนนั้นที่เรียกว่ากีฬาแหลมทอง เพราะสมัยนั้นมีแต่ประเทศที่อยู่แถวแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ลงแข่งขัน คือประเทศไทย พม่า มาลายา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา รวม 6 ประเทศ ซึ่งอยู่บนภาคพื้นแหลมทอง (PENINSULAR) แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SOUTH EAST ASIA) ตามภูมิศาสตร์อย่างถูกต้อง

 

ที่สุด สหพันธ์กีฬาแหลมทอง (SEAP Games Federation) จึงถือกำเนิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการสมาชิกผู้ก่อตั้งประกอบด้วย ประเทศไทย มลายา เวียดนามใต้ ราชอาณาจักรลาว พม่า และ ราชอาณาจักรกัมพูชา (หลังจากนั้น สิงคโปร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย) โดยตกลงร่วมกันว่า จะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างภูมิภาคขึ้นในทุกสองปี

 

สำหรับ กีฬาแหลมทองครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครของไทย ระหว่างวันที่ 12 -17 ธันวาคม 2502 โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬา จากประเทศไทย มลายา สิงคโปร์ เวียดนามใต้ ลาว และพม่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด รวมทั้งสิ้น 527 คน สำหรับกัมพูชา เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2504

 

 

12 ธ.ค.2502 กำเนิด กีฬาแหลมทอง ภาคภูมิใจ ไทยริเริ่ม

 

 

ทั้งนี้ กีฬาแหลมทองมีทั้งหมด 8 ครั้ง คือ 2502, 2504, (2506 ยกเลิก), 2508, 2510, 2512, 2514, 2516 และ 2518

 

สมัยก่อน เมืองไทยมีสนามแข่งขันที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่และนครราชสีมา ครั้งแรกจัดที่กรุงเทพ โดยใช้สนามศุภชลาศัยเป็นสนามหลักในการจัดการแข่งขัน

 

 

12 ธ.ค.2502 กำเนิด กีฬาแหลมทอง ภาคภูมิใจ ไทยริเริ่ม

สนามศุภชลาศัยในอดีต  ภาพจาก https://pantip.com/topic/39443628

 

 

 

สำหรับการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่คนไทยยังคงประทับใจไม่รู้ลืมคือ ครั้งที่ 4 ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 9-16 ธันวาคม 2510 เพราะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงเข้าร่วมในการแข่งขันด้วย

 

โดยวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค และเป็นเรือใบที่ทรงต่อเอง จึงทำให้ภายหลังคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย

 

 

12 ธ.ค.2502 กำเนิด กีฬาแหลมทอง ภาคภูมิใจ ไทยริเริ่ม

 

 

อย่างไรก็ดี จากนั้นในปี 2520 สมาพันธ์กีฬาแหลมทองประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น ซีเกมส์ ดังที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

 

พร้อมทั้งมีมติให้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ บรูไน เข้าเป็นสมาชิกและกรรมการสมาพันธ์อย่างเป็นทางการ จึงได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 9 ที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย เป็นครั้งแรกด้วย

 

และในปี 2546 สมาพันธ์ฯ มีมติให้ ติมอร์-เลสเต เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในซีเกมส์ครั้งที่ 22 ที่ฮานอยของเวียดนาม

 

*****************************