ข่าว

"ไทยลีก"คลอดคณะทำงานเดินหน้าจัดแข่งฝ่าโควิด

 "ไทยลีก"คลอดคณะทำงานเดินหน้าจัดแข่งฝ่าโควิด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ไทยลีก" แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง "ไทยลีก" จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขัน​ฟุตบอลลีกอาชีพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

 

 "ไทยลีก"คลอดคณะทำงานเดินหน้าจัดแข่งฝ่าโควิด

 

 

 

 

 

 

ตามที่ "บริษัท ไทยลีก จากัด" ได้รับมอบหมายจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ประจำปี 2564/65 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) มีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันนั้น

"บริษัท ไทยลีก จำกัด" จึงได้จัดการประชุมสโมสรสมาชิกระดับไทยลีก 1 (โตโยต้า ไทยลีก) และไทยลีก 2 (เอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการแข่งขัน และรับฟังความคิดเห็นจากสโมสรสมาชิก โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปให้บริษัท ไทยลีก จำกัด ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายจัดการแข่งขัน และตัวแทนจากสโมสรสมาชิก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ประจำปี 2564/65 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ขึ้น

และเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการจากทางภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ฤดูกาล 2564/65 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

1. นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ ที่ปรึกษา

2. นายอานนท์ พรธิติ ที่ปรึกษา

3. นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ที่ปรึกษา

4. นายแพทย์เจษฎา จารุพงศา ที่ปรึกษา

5. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ประธานคณะทำงาน

6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร คณะทำงาน

7. นายประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์ คณะทำงาน

8. นายธัญญะ วงศ์นาค คณะทำงาน

9. นายอรรณพ สิงห์โตทอง คณะทำงาน

10. นางศุภวัลย์ ศุภศิริ คณะทำงาน

11. นายธัชธีรพนธ์ ลี่สันธิติกุล คณะทำงาน

12. นายวรานนท์ เกลื่อนสิน คณะทำงาน

13. นายไพฤทธิ์ ต้านไพรี เลขานุการ และคณะคณะทำงาน

14. นายจารุวัฒน์ ศรีปัญญาวิญญู ผู้ช่วยเลขานุการ

15. นางสาวอิสริยาภรณ์ หันตา ผู้ช่วยเลขานุการ

16. นายกิตติพนธ์ ทองรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

17. นายวรวิทย์ ศิริราษฎ์ตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

โดยให้คณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดรูปแบบการจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ประจำปี 2564/65 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ตามที่ภาครัฐกำหนด

 

2. กำหนดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ประจำปี 2564/65 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 

3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไทยลีก จำกัด

 

ทั้งนี้ คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 "ไทยลีก"คลอดคณะทำงานเดินหน้าจัดแข่งฝ่าโควิด

 "ไทยลีก"คลอดคณะทำงานเดินหน้าจัดแข่งฝ่าโควิด

 

 

ที่มา thaileague

CREDIT PHOTO : thaileague

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด