FLAG OF NATION วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ  จัดขึ้นเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย ผ่านการวิ่งคนละ 1 กิโลเมตร ต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด ระยะทาง 4,606 กิโลเมตร   เริ่มกิจกรรมตั้งแต่อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม  ที่กรุงเทพฯ จนถึงวันนี้ศุกร์ที่  30 เมษายน  เข้าสู่วันที่ 34 ของกิจกรรม โดยเป็นการวิ่งจากจังหวัดตากเข้าสู่พื้นที่จังหวัดลำปาง ระยะทางรวม 59.2 กิโลเมตร

 

การวิ่งในวันนี้ฝ่ายจัดกิจกรรม ได้มอบหมายให้อาสาสมัครของขบวนวิ่ง  ( ทีมมาร์แชล) วิ่งธงชาติไทย แทนนักวิ่งในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดลำปาง   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องโควิด-19  ของจังหวัดตากและจังหวัดลำปาง  สำหรับการวิ่งธงชาติไทย วันที่ 34   ของกิจกรรม  ออกจากจุดปล่อยตัวที่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก มายังปั๊มน้ำมันพีที เถิน 3 จังหวัดลำปาง 


ขบวน วิ่งธงชาติไทย จบภารกิจวันนี้ตามเป้าหมาย เท่ากับว่า  34   วัน  ขบวนได้วิ่งผ่านไปแล้วในพื้นที่ 19 จังหวัด รวมระยะทางทั้งสิ้น 2,567 กิโลเมตร  สำหรับการวิ่งธงชาติไทย  วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม  จะวิ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 35 ออกสตาร์ท จากปั๊มน้ำมันพีทีเถิน  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง ไปยังสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ระยะทางรวม  95.6 กิโลเมตร  

 

 

การทำภารกิจในวันที่ 35 จะใช้ขบวนรถแห่ธงชาติไทยไปยังเส้นทางที่กำหนด ซึ่งก็เป็นการปรับวิธีให้เหมาะสมกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ของ จังหวัดลำปาง

วิ่งธงชาติไทย วันที่ 34  ขบวนถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วิ่งธงชาติไทย วันที่ 34  ขบวนถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วิ่งธงชาติไทย วันที่ 34  ขบวนถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วิ่งธงชาติไทย วันที่ 34  ขบวนถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

วิ่งธงชาติไทย วันที่ 34  ขบวนถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วิ่งธงชาติไทย วันที่ 34  ขบวนถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วิ่งธงชาติไทย วันที่ 34  ขบวนถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วิ่งธงชาติไทย วันที่ 34  ขบวนถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง