เนื่องในวันเด็กประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการกีฬาของเด็กไทย เคบียู สปอร์ตโพลล์  โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กที่สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬา เพื่อสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับกีฬาไทยในมิติต่างๆ

 

 

 

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอายุระหว่าง12- 18 ปี จำนวน 1,044 คนแบ่งเป็น เพศชาย 602 คน คิดเป็นร้อยละ57.66 เพศหญิง 442 คน คิดเป็นร้อยละ 42.34 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

ความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 68.66 สนใจในระดับมาก , ร้อยละ28.12 สนใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 3.22 สนใจในระดับน้อย

ชนิดกีฬายอดนิยม  ร้อยละ 24.55 ฟุตบอล  ,ร้อยละ 22.01 วอลเลย์บอล ,ร้อยละ20.97 แบดมินตัน ,ร้อยละ 18.83 เทควันโด ,ร้อยละ 10.09 อีสปอร์ต และอื่นๆ ร้อยละ 3.55

นักกีฬาชายยอดนิยม  ร้อยละ 26.95 ธีราทร บุญมาทัน, ร้อยละ24.88 ชนาธิป สรงกระสินธ์, ร้อยละ 18.92 ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา, ร้อยละ 15.88 คิริน ตันติเวทย์, ร้อยละ 11.30 ฉัตรชัยเดชา บุตรดี และอื่นๆ ร้อยละ 2.07

นักกีฬาหญิงยอดนิยม  ร้อยละ 27.09 พาณิภัค วงค์พัฒนกิจ  ร้อยละ24.55 ปลื้มจิตร์ ถินขาว ร้อยละ21.52 รัชนก อินทนนท์ ร้อยละ15.98 นุศรา ต้อมคำ ร้อยละ7.04 เอรียา จุฑานุกาล และอื่นๆ ร้อยละ 3.82

 ธีราทร-พาณิภัค คือ ไอดอลของน้อง ๆ   ธีราทร-พาณิภัค คือ ไอดอลของน้อง ๆ 

 

 

ของขวัญที่อยากได้จากรัฐบาลและวงการกีฬาไทย  ร้อยละ 24.88 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาให้เท่าเทียมกับนานาชาติ ,ร้อยละ 22.99 นักกีฬาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิก 2020, ร้อยละ18.51 รัฐบาลแก้ปัญหาอุปกรณ์กีฬาราคาแพง , ร้อยละ 16.22 รัฐบาลจัดสนามและลานกีฬาให้กระจายทั่วประเทศ , ร้อยละ 12.80 บุคคลในวงการกีฬามุ่งมั่นการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล และอื่นๆ ร้อยละ 4.60