สมาคมกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอล นำนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และได้จ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทั้งชายและหญิง จำนวน  13 คน เป็นพนักงานของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2556 สร้างความมั่นคงในหน้าที่การงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักกีฬาและครอบครัว

ซีพีเอฟ หนุนวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยต่อเนื่องปีที่  9

 

 

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ  เปิดเผยว่า ซีพีเอฟตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งมั่นมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมทั้งด้านกีฬา โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ด้วยการมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันในแต่ละปี มอบเงินเพื่อซื้อรถวีลแชร์ใช้สำหรับแข่งขัน นอกจากนั้น ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯได้จ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยจำนวน 13 คน  ชาย 11 คน หญิง 2 คน เป็นพนักงานของซีพีเอฟ อยู่ในสายธุรกิจสุกร 11 คน และธุรกิจไก่ปู่ย่าพันธุ์  2 คน  โดยได้รับเงินเดือนประจำและสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ประกันสังคม เงินทดแทนตามกฎหมายกรณีได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทำให้มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้         

“นักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทุกท่าน เป็นบุคลากรขององค์กรที่ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยและตัวแทนองค์กร สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ในโอกาสที่ทีมนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ผมขออวยพรให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ประสบความสำเร็จในการแข่งขันตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงเชียร์ให้นักกีฬา ซึ่งซีพีเอฟพร้อมให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยต่อไป” นายปริโสทัต กล่าว

ซีพีเอฟ หนุนวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยต่อเนื่องปีที่  9      

 

 

นายภัทรพันธุ์ กฤษณา นายกสมาคมกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลไทย กล่าวว่า การเข้าพบผู้บริหารซีพีเอฟในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมคารวะและขอคำอวยพรในโอกาสที่ทีมนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลไทย จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลระดับนานาชาติ รายการ IWBF AOZ Tokyo  2020 Qualifying Tournament & 2019 AOZ Championships for Men and Women เพื่อคัดเลือกทีมวีลแชร์บาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ปี 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม  2562 และรายการ Asean Para Games 2020 ที่ประเทศฟิลิปินส์ ระหว่างวันที่  18-25 มกราคม 2563 โดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลเข้าร่วม  2 ทีม ได้แก่ ทีมวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทย และทีมวีลแชร์บาสเกตบอลชายทีมชาติไทย      

พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณซีพีเอฟที่ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านงบประมาณ มอบผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างการฝึกซ้อมและตลอดการแข่งขันทุกครั้ง มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการร่วมแข่งขัน ที่สำคัญ ซีพีเอฟสร้างความมั่นคงในหน้าที่การงานโดยจ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลเป็นพนักงานของบริษัทด้วย

ซีพีเอฟ หนุนวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยต่อเนื่องปีที่  9